Dodawanie grupy

Po zdefiniowaniu struktury grup organizacji można dodać grupy.
Opisy grup mogą mieć długość co najwyżej 1024 znaków. Nazwy grup mogą się składać z dowolnych, oprócz następujących, znaków: ”
/ \ * ? < > | :
Opisy grup nie są ograniczone.
Do grupy Domyślna nie można dodawać grup.
 1. Aby dodać grupę:
 2. W konsoli kliknij pozycję
  Klienty
  .
 3. W obszarze
  Klienty
  wybierz grupę, do której chcesz dodać nową podgrupę.
 4. Na karcie
  Klienty
  , w obszarze
  Zadania
  kliknij pozycję
  Dodaj grupę
  .
 5. W oknie dialogowym
  Dodawanie grupy dla
  nazwa grupy
  wpisz nazwę grupy i jej opis.
 6. Kliknij przycisk
  OK
  .