Blokowanie dodawania komputerów klienckich do grup

W pakietach instalacji klienta można zdefiniować przynależność do grupy. Jeśli grupa jest zdefiniowana w pakiecie, komputer kliencki automatycznie zostaje dodany do odpowiedniej grupy. Klient jest dodawany po nawiązaniu pierwszego połączenia z serwerem zarządzania.
Można zablokować klienta, aby zapobiec automatycznemu dodawaniu klientów do określonej grupy po nawiązaniu przez nich połączenia z siecią. Można zablokować dodawanie nowego klienta do grupy, do której został przypisany w pakiecie instalacji klienta. W takim przypadku klient zostaje dodany do grupy Domyślna. Komputer można ręcznie przenieść do blokowanej grupy.
 1. W konsoli kliknij pozycję
  Klienty
  .
 2. W obszarze
  Klienty
  kliknij grupę prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie
  Właściwości
  .
 3. Na karcie
  Szczegóły
  , w obszarze
  Zadania
  kliknij pozycję
  Edytuj właściwości grupy
  .
 4. W oknie dialogowym
  Właściwości grupy dla
  nazwa grupy
  kliknij pozycję
  Blokuj nowych klientów
  .
 5. Kliknij przycisk
  OK
  .