Wyłączanie dziedziczenia grup

W strukturze grup podgrupy początkowo automatycznie dziedziczą lokalizacje, zasady i ustawienia z grupy nadrzędnej. Dziedziczenie jest domyślnie włączone dla wszystkich grup. Dziedziczenie można wyłączyć, aby skonfigurować oddzielne ustawienia zabezpieczeń dla podgrupy. Jeśli po dokonaniu zmian zostanie włączone dziedziczenie, wszystkie zmiany w podgrupie zostaną zastąpione.
Zasady pochodzące z chmury nie są zgodne z konfiguracją dziedziczenia zasad
program Symantec Endpoint Protection Manager
. Podlegają one regułom dziedziczenia określonym w chmurze.
 1. Aby wyłączyć dziedziczenie grupy:
 2. W konsoli kliknij pozycję
  Klienty
  .
 3. Na stronie
  Klienty
  , w obszarze
  Klienty
  wybierz grupę, dla której chcesz wyłączyć lub włączyć dziedziczenie.
  Można wybrać dowolną grupę z wyjątkiem grupy najwyższego poziomu Moja firma.
 4. W okienku
  nazwa grupy
  , na karcie
  Zasady
  należy odznaczyć
  Dziedzicz zasady i ustawienia z grupy nadrzędnej „
  nazwa grupy
  .