Podłączanie programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
do serwera katalogowego

Program
program Symantec Endpoint Protection Manager
należy najpierw podłączyć do serwera katalogowego firmy, aby móc zaimportować jednostki organizacyjne zawierające konta komputerów lub konta użytkowników.
Nie można zmodyfikować kont w jednostkach organizacyjnych na serwerze zarządzania, jest to możliwe tylko na serwerze katalogowym. Można jednak zsynchronizować dane kont między serwerem Active Directory a serwerem zarządzania. Wszelkie zmiany dokonane na serwerze Active Directory są automatycznie aktualizowane w programie
program Symantec Endpoint Protection Manager
. Zmiany na serwerze Active Directory nie są natychmiast odzwierciedlane w jednostce organizacyjnej zaimportowanej do serwera zarządzania. Opóźnienie jest zależne od częstotliwości synchronizacji. Synchronizację należy włączyć i ustawić jej częstotliwość podczas konfigurowania połączenia.
W razie usunięcia połączenia serwera katalogowego z programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
należy najpierw usunąć wszelkie zaimportowane jednostki organizacyjne (OU) skojarzone z tym połączeniem. Następnie można zsynchronizować dane między serwerami.
Synchronizacja jest możliwa tylko w przypadku serwerów Active Directory. Program Symantec Endpoint Protection nie obsługuje synchronizacji z serwerami LDAP.
 1. Aby podłączyć program
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  do serwera katalogowego:
 2. W konsoli kliknij pozycję
  Administrator
  >
  Serwery
  .
 3. W obszarach
  Serwery
  i
  Lokacja lokalna
  wybierz serwer zarządzania.
 4. W obszarze
  Zadania
  kliknij pozycję
  Edytuj właściwości serwera
  .
 5. W oknie dialogowym
  Właściwości serwera
  , na karcie
  Serwery katalogowe
  kliknij pozycję
  Dodaj
  .
 6. W oknie dialogowym
  Dodawanie serwera katalogowego
  wpisz nazwę serwera katalogowego.
 7. Zaznacz pozycję
  Active Directory
  lub
  LDAP
  i wpisz adres IP, nazwę hosta lub nazwę domeny.
  Jeśli dodajesz serwer LDAP, w razie potrzeby zmień domyślny numer portu serwera LDAP.
 8. Aby stosować szyfrowane połączenie, zaznacz pozycję
  Użyj bezpiecznego połączenia
  .
 9. Kliknij przycisk
  OK
  .
 10. Na karcie
  Serwery katalogowe
  zaznacz pozycje
  Synchronizuj z serwerami katalogowymi
  , a w obszarze
  Harmonogram
  skonfiguruj harmonogram synchronizacji.
 11. Kliknij przycisk
  OK
  .