Przenoszenie komputera klienckiego do innej grupy

Jeśli komputery klienckie nie znajdują się w prawidłowej grupie, można je przenieść do innej grupy.
W celu przeniesienia klieta z wielu grup do jednej grupy można ponownie zainstalować pakiet instalacyjny klienta.
 1. W konsoli kliknij pozycję
  Klienci
  .
 2. Na stronie
  Klienci
  wybierz żądaną grupę.
 3. Na karcie
  Klienci
  zaznacz komputer w wybranej grupie, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie
  Przenieś
  .
  Za pomocą klawisza Shift lub Control można zaznaczyć wiele komputerów.
 4. W oknie dialogowym
  Przenoszenie klientów
  wybierz nową grupę.
 5. Kliknij przycisk
  OK
  .