Włączanie powiadomień dla klientów zdalnych

W przypadku klientów zdalnych, którzy nie są zalogowani przez sieć VPN, zalecane jest włączenie powiadomień dotyczących klienta w następujących sytuacjach:
 • Wykrywanie włamań
  Powiadomienia można włączyć przy użyciu serwera lokalizacji wybierając opcję
  Kontrola mieszana
  w obszarze
  Ustawienia kontroli interfejsu użytkownika klienta
  . Ustawienia można dostosować na karcie
  Ustawienia interfejsu użytkownika klienta
  .
 • Wirusy i zagrożenia bezpieczeństwa
  Powiadomienia te można włączyć w zasadzie ochrony przed wirusami i programami typu spyware.
Włączanie powiadomień umożliwia informowanie użytkowników zdalnych o wystąpieniu problemów z zabezpieczeniami.