Dodawanie lokalizacji do grupy

Podczas dodawania lokalizacji do grupy należy określić warunki wyzwalające przełączenie lokalizacji na klientach w grupie. Funkcja wykrywania lokalizacji działa tylko wówczas, gdy do każdej lokalizacji zastosowane są również odpowiednie zasady i ustawienia.
 1. Aby dodać lokalizację do grupy:
 2. W konsoli kliknij pozycję
  Klienty
  .
 3. Na stronie
  Klienty
  , w obszarze
  Klienty
  wybierz grupę, do której chcesz dodać jedną lub wiele lokalizacji.
 4. Na karcie
  Zasady
  wyczyść pozycję
  Dziedzicz zasady i ustawienia z grupy nadrzędnej „
  nazwa grupy
  .
  Lokalizacje można dodawać tylko do grup, które nie dziedziczą zasad z grupy nadrzędnej.
  Można również kliknąć pozycję
  Dodaj lokalizację
  , aby uruchomić
  Kreator dodawania lokalizacji
  .
 5. Na stronie
  Klient
  , w obszarze
  Zadania
  kliknij pozycję
  Zarządzaj lokalizacjami
  .
 6. W oknie dialogowym
  Zarządzanie lokalizacjami
  , w obszarze
  Lokalizacje
  kliknij pozycję
  Dodaj
  .
 7. W oknie dialogowym
  Dodawanie lokalizacji
  wpisz nazwę i opis nowej lokalizacji, a następnie kliknij przycisk
  OK
  .
 8. Po prawej stronie pozycji
  Przełącz na tę lokalizację, gdy
  kliknij pozycję
  Dodaj
  .
 9. Z listy rozwijanej
  Typ
  wybierz warunek, a następnie wybierz odpowiednią definicję warunku.
  Komputer kliencki będzie przełączać się do lokalizacji, gdy komputer spełni określone kryteria.
 10. Kliknij przycisk
  OK
  .
 11. Aby dodać dodatkowe warunki, kliknij pozycję
  Dodaj
  , a następnie wybierz pozycję
  Kryteria z relacją AND
  lub
  Kryteria z relacją OR
  .
 12. Kliknij przycisk
  OK
  .