Zmiana lokalizacji domyślnej

Po zainstalowaniu konsoli programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
początkowo dostępna jest tylko jedna lokalizacja o nazwie Domyślna. Lokalizacją domyślną każdej grupy jest wówczas lokalizacja Domyślna. Każdej grupie należy przypisać lokalizację domyślną. Po utworzeniu nowej grupy konsola programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
automatycznie przypisuje grupie domyślną lokalizację Domyślna.
Po dodaniu innych lokalizacji można określić inną lokalizację domyślną dla grupy. Jako lokalizację domyślną można na przykład przypisać lokalizację o nazwie Dom lub Delegacja.
Lokalizacja domyślna grupy jest używana w następujących przypadkach:
 • Jedna z wielu lokalizacji spełnia kryteria, a ostatnia lokalizacja nie spełnia ich.
 • Używana jest funkcja wykrywania lokalizacji, a żadna z lokalizacji nie spełnia kryteriów.
 • W zasadzie zmieniona została nazwa lokalizacji lub lokalizacja. Na kliencie po odebraniu nowej zasady przywracana jest lokalizacja domyślna.
 1. Aby zmienić lokalizację domyślną:
 2. W konsoli kliknij pozycję
  Klienty
  .
 3. Na stronie
  Klienty
  , w obszarze
  Klienty
  kliknij grupę, do której chcesz przypisać inną lokalizację domyślną.
 4. Na karcie
  Zasady
  wyczyść pozycję
  Dziedzicz zasady i ustawienia z grupy nadrzędnej „
  nazwa grupy
  .
 5. W obszarze
  Zadania
  kliknij pozycję
  Zarządzaj lokalizacjami
  .
 6. W oknie dialogowym
  Zarządzaj lokalizacjami
  , w obszarze
  Lokalizacje
  wybierz lokalizację, którą chcesz ustawić jako domyślną.
 7. W obszarze
  Opis
  zaznacz pozycję
  Ustaw tę lokalizację jako domyślną w przypadku konfliktu
  .
  Lokalizacja o nazwie Domyślna jest domyślna, dopóki do grupy nie zostanie przypisana inna lokalizacja domyślna.
 8. Kliknij przycisk
  OK
  .