Włączanie funkcji wykrywania lokalizacji klienta

Aby uzależnić zasady przypisane klientom od lokalizacji połączenia klientów, można włączyć funkcję wykrywania lokalizacji na klientach.
Jeśli opcja
Pamiętaj ostatnią lokalizację
jest zaznaczona, gdy klient łączy się z siecią, klientowi przydzielana jest zasada z ostatnio użytej lokalizacji. Jeżeli włączona jest funkcja wykrywania lokalizacji, klient przełącza się następnie do odpowiedniej zasady po kilku sekundach. Zasada skojarzona z określoną lokalizacją decyduje o połączeniu sieciowym klienta. W przeciwnym razie klient może ręcznie przełączać dowolne lokalizacje, nawet jeśli podlega kontroli serwera. Jeżeli włączona jest lokalizacja kwarantanny, klient może po krótkiej chwili przełączyć się na zasadę kwarantanny.
Jeśli opcja
Pamiętaj ostatnią lokalizację
nie jest zaznaczona, gdy klient łączy się z siecią, klientowi przydzielana jest zasada z lokalizacji domyślnej. Klient nie może się połączyć z ostatnio używaną lokalizacją. Jeżeli włączona jest funkcja wykrywania lokalizacji, klient przełącza się następnie do odpowiedniej zasady po kilku sekundach. Zasada skojarzona z określoną lokalizacją decyduje o połączeniu sieciowym klienta. W przeciwnym razie użytkownik może ręcznie przełączać dowolne lokalizacje, nawet jeśli klient podlega kontroli serwera. Jeżeli włączona jest lokalizacja kwarantanny, klient może po krótkiej chwili przełączyć się na zasadę kwarantanny.
 1. Aby włączyć funkcję wykrywania lokalizacji klienta:
 2. W konsoli kliknij pozycję
  Klienty
  .
 3. Na stronie
  Klienty
  , w obszarze
  Klienty
  wybierz grupę, w której chcesz stosować automatyczne przełączanie lokalizacji.
 4. Na karcie
  Zasady
  wyczyść pozycję
  Dziedzicz zasady i ustawienia z grupy nadrzędnej „
  nazwa grupy
  .
 5. W obszarze
  Zasady i ustawienia niezależne od lokalizacji
  kliknij pozycję
  Ustawienia ogólne
  .
 6. W oknie dialogowym
  Ustawienia ogólne
  , na karcie
  Ustawienia ogólne
  , w obszarze
  Ustawienia lokalizacji
  zaznacz pozycję
  Pamiętaj ostatnią lokalizację
  .
  Domyślnie opcja ta jest włączona. Klientowi zostanie początkowo przypisana zasada skojarzona z lokalizacją, z której klient ostatnio połączył się z siecią.
 7. Należy zaznaczyć pozycję
  Włącz wykrywanie lokalizacji
  .
  Domyślnie funkcja Wykrywanie lokalizacji jest włączona. Klientowi zostanie automatycznie przypisana zasada skojarzona z lokalizacją, z której użytkownik próbuje połączyć się z siecią.
 8. Kliknij przycisk
  OK
  .