Monitorowanie klientów mobilnych
Symantec Endpoint Protection
z konsoli w chmurze

Klienci mobilni
Symantec Endpoint Protection
są klientami, którzy okresowo łączą się z serwerem zarządzania. Klienci mobilni uzyskują dostęp do Internetu z różnych lokalizacji, np. na lotniskach, w hotelach i w siedzibach innych firm. Tego typu połączenia są bardziej ryzykowne. Program
program Symantec Endpoint Protection Manager
zapewnia pozasieciową ochronę dla komputerów klienckich dzięki funkcjom rozpoznawania lokalizacji.
W wersji 14.1 (i starszych wersjach) programu klienci mobilni przesyłali zdarzenia krytyczne do serwera zarządzania wyłącznie po nawiązaniu połączenia. Od wersji 14.2 klienci mobilni wysyłają zdarzenia krytyczne automatycznie do konsoli w chmurze, gdy nie mogą nawiązać połączenia z serwerem zarządzania. Gdy klient mobilny ponownie nawiąże połączenie z serwerem zarządzania, przesyła nowe zdarzenia krytyczne do serwera zarządzania. Klient nie jest już również uważany za mobilnego.
Lista zdarzeń krytycznych pozwala zapewnić wyższy poziom ochrony dzięki zasadom w programie
program Symantec Endpoint Protection Manager
. Przykładowo: klient Pracownika1 jest narażony na większa liczbę ataków typu „odmowa usługi”, gdy Pracownik1 znajduje się w danym hotelu. W związku z tym można utworzyć lokalizację dla tego hotelu i włączyć funkcję wykrywania ataków typu „odmowa usługi” w zasadzie zapory.
Wyszukiwanie klientów mobilnych i zdarzeń krytycznych
Aby wyszukać klientów mobilnych, określ następujące informacje:
 • Czy urządzenie jest podłączone bezpośrednio do konsoli w chmurze, a nie do serwera zarządzania.
 • Lokalizację zgodną z lokalizacją zdefiniowana w zasadzie rozpoznawania lokalizacji
  program Symantec Endpoint Protection Manager
 • Zewnętrzny adres IP klienta.
 1. Wyszukiwanie klientów mobilnych i zdarzeń krytycznych
 2. Z poziomu konsoli w chmurze wybierz opcję
  Alerty i zdarzenia
  .
 3. Na karcie
  Zdarzenia zabezpieczeń
  w obszarze
  Typ połączenia
  kliknij opcję
  Chmura
  , aby wyświetlić zdarzenia wysyłane przez klienta do konsoli w chmurze.
  Aby wyświetlić zdarzenia przesyłane przez serwer zarządzania, kliknij pozycję
  Symantec Endpoint Protection Manager
  .
 4. W obszarze
  Istotność
  kliknij pozycję
  Krytyczna
  .
  W konsoli w chmurze filtrowane i wyświetlane są tylko krytyczne zdarzenia zabezpieczeń wykryte przez klientów mobilnych.
 5. Aby określić lokalizację i zewnętrzny adres IP, wybierz urządzenie i wyszukaj wpis Lokalizacja urządzenia.
Czym są zdarzenia krytyczne wyświetlane w konsoli w chmurze?
Klient mobilny przesyła następujące zdarzenia zabezpieczeń do konsoli w chmurze:
 • Zdarzenia skanowania portów
 • Fałszowanie adresu MAC
 • Odmowa obsługi
 • Canary
 • system zapobiegania włamaniom
 • Oszustwo
 • Ograniczenie ataków na pamięć
 • Zgodności z wymogami integralności hosta.
Klient mobilny przesyła następujące zdarzenia zabezpieczeń do konsoli w chmurze:
 • Ochrona przed wirusami
 • Technologia SONAR