Konfigurowanie warunków wykrywania lokalizacji w scenariuszu I

W najprostszym przypadku korzystania z klientów zdalnych stosuje się zazwyczaj grupę Moja firma i trzy lokalizacje. Jest to scenariusz I.
Aby zarządzać zabezpieczeniami klientów w tym scenariuszu, można utworzyć następujące lokalizacje w grupie Moja firma:
 • Klienci biurowi, którzy logują się w biurze.
 • Klienci zdalni, którzy logują się zdalnie do sieci firmowej przez sieć VPN.
 • Klienci zdalni, którzy logują się zdalnie do Internetu bez użycia sieci VPN.
Ponieważ lokalizacja zdalna bez połączenia VPN jest najmniej bezpieczna, ma najbezpieczniejsze zasady. Jako sprawdzona metoda zalecane jest jej ustawienie jako lokalizacji domyślnej.
W przypadku wyłączenia dziedziczenia dla grupy Moja firma dodawane do niej grupy nie będą dziedziczyć lokalizacji skonfigurowanych dla grupy Moja firma.
W przypadku scenariusza I zalecane jest zastosowanie się do następujących sugestii:
 1. Aby skonfigurować lokalizację biurową dla klientów w biurze, na stronie
  Klienci
  wybierz grupę, dla której chcesz dodać lokalizację.
 2. Na karcie
  Zasady
  , w obszarze
  Zadania
  kliknij pozycję
  Dodaj lokalizację
  .
 3. W
  Kreatorze dodawania lokalizacji
  kliknij przycisk
  Dalej
  .
 4. Wprowadź nazwę lokalizacji i (opcjonalnie) dodaj jej opis, a następnie kliknij przycisk
  Dalej
  .
 5. W polu listy zaznacz pozycję
  Klient może łączyć się z serwerem zarządzania
  , a następnie kliknij przycisk
  Dalej
  .
 6. Kliknij przycisk
  Zakończ
  , a następnie kliknij przycisk
  OK
  .
 7. W obszarze
  Zadania
  kliknij pozycję
  Zarządzaj lokalizacjami
  , a następnie zaznacz utworzoną lokalizację.
 8. Kliknij pozycję
  Dodaj
  , a następnie kliknij pozycję
  Kryteria z relacją AND
  .
 9. W oknie dialogowym
  Określanie kryteriów lokalizacji
  , na liście
  Typ
  kliknij pozycję
  Typ połączenia sieciowego
  .
 10. Kliknij pozycję
  Jeśli komputer kliencki nie używa podanego poniżej typu połączenia sieciowego
  .
 11. Z dolnego pola listy wybierz nazwę używanego w organizacji klienta VPN i kliknij przycisk
  OK
  .
 12. Kliknij przycisk
  OK
  , aby zamknąć okno dialogowe
  Zarządzanie lokalizacjami
  .
 13. Aby skonfigurować lokalizację zdalną dla klientów logujących się przez sieć VPN, na stronie
  Klienci
  wybierz grupę, dla której chcesz dodać lokalizację.
 14. Na karcie
  Zasady
  , w obszarze
  Zadania
  kliknij pozycję
  Dodaj lokalizację
  .
 15. W
  Kreatorze dodawania lokalizacji
  kliknij przycisk
  Dalej
  .
 16. Wprowadź nazwę lokalizacji i (opcjonalnie) dodaj jej opis, a następnie kliknij przycisk
  Dalej
  .
 17. W polu listy kliknij pozycję
  Typ połączenia sieciowego
  .
 18. Z pola listy
  Typ połączenia
  wybierz nazwę używanego w organizacji klienta VPN i kliknij przycisk
  Dalej
  .
 19. Kliknij przycisk
  Zakończ
  .
 20. Kliknij przycisk
  OK
  .
 21. Aby skonfigurować lokalizację zdalną dla klientów nie logujących się przez sieć VPN, na stronie
  Klienci
  wybierz grupę, dla której chcesz dodać lokalizację.
 22. Na karcie
  Zasady
  , w obszarze
  Zadania
  kliknij pozycję
  Dodaj lokalizację
  .
 23. W
  Kreatorze dodawania lokalizacji
  kliknij przycisk
  Dalej
  .
 24. Wpisz nazwę lokalizacji i (opcjonalnie) dodaj jej opis, a następnie kliknij przycisk
  Dalej
  .
 25. W polu listy pozostaw pozycję
  Brak specjalnego warunku
  i kliknij przycisk
  Dalej
  .
  Po zastosowaniu ustawień zasady tej lokalizacji, które powinny być najsurowsze i najbezpieczniejsze, będą używane jako domyślne zasady lokalizacji.
 26. Kliknij przycisk
  Zakończ
  , a następnie kliknij przycisk
  OK
  .