Konfigurowanie warunków wykrywania lokalizacji w scenariuszu II

W scenariuszu II stosowane są te same dwie lokalizacje zdalne, co w scenariuszu I oraz dwie lokalizacje biurowe, co daje łącznie cztery lokalizacje.
Należy dodać następujące lokalizacje biurowe:
 • Klienci w biurze, którzy logują się przez połączenie w sieci Ethernet.
 • Klienci w biurze, którzy logują się przez połączenie bezprzewodowe.
Pozostawienie wszystkich klientów w domyślnym trybie kontroli serwera upraszcza zarządzanie. Jeśli wymagana jest precyzyjna kontrola nad uprawnieniami użytkowników, doświadczony administrator może skorzystać z trybu kontroli mieszanej. Ustawienie kontroli mieszanej zapewnia użytkownikowi końcowemu pewną kontrolę nad ustawieniami zabezpieczeń, ale w razie potrzeby można ignorować zmiany dokonane przez użytkownika. Kontrola klienta zapewnia użytkownikom znacznie większą kontrolę i z tego powodu stanowi większe zagrożenie dla bezpieczeństwa sieci.
Stosowanie kontroli klienta zalecane jest jedynie w następujących sytuacjach:
 • Użytkownicy mają odpowiednią wiedzę o zabezpieczeniach komputerów.
 • Istnieje ważny powód, aby ją stosować.
Niektóre klienty w biurze mogą używać połączeń Ethernet, a inne połączeń bezprzewodowych. Z tego względu należy ustawić ostatni warunek w procedurze dla klientów bezprzewodowych w biurze. Warunek ten umożliwia utworzenie w zasadzie zapory dla lokalizacji Ethernet reguły blokującej cały ruch bezprzewodowy, gdy oba rodzaje połączeń są używane jednocześnie.
Aby skonfigurować lokalizację biurową dla klientów logujących się przez sieć Ethernet:
 1. Na stronie
  Klienci
  wybierz grupę, dla której chcesz dodać lokalizację.
 2. W obszarze
  Zadania
  kliknij pozycję
  Dodaj lokalizację
  .
 3. W
  Kreatorze dodawania lokalizacji
  kliknij przycisk
  Dalej
  .
 4. Wpisz nazwę lokalizacji i (opcjonalnie) dodaj jej opis, a następnie kliknij przycisk
  Dalej
  .
 5. W polu listy zaznacz pozycję
  Klient może łączyć się z serwerem zarządzania
  , a następnie kliknij przycisk
  Dalej
  .
 6. Kliknij przycisk
  Zakończ
  .
 7. Kliknij przycisk
  OK
  .
 8. W obszarze
  Zadania
  kliknij pozycję
  Zarządzaj lokalizacjami
  , a następnie zaznacz utworzoną lokalizację.
 9. Obok pozycji
  Przełącz na tę lokalizację, gdy
  kliknij pozycję
  Dodaj
  , a następnie wybierz pozycję
  Kryteria z relacją AND
  .
 10. W oknie dialogowym
  Określanie kryteriów lokalizacji
  , na liście
  Typ
  kliknij pozycję
  Typ połączenia sieciowego
  .
 11. Kliknij pozycję
  Jeśli komputer kliencki nie używa podanego poniżej typu połączenia sieciowego
  .
 12. Z dolnego pola listy wybierz nazwę używanego w organizacji klienta VPN i kliknij przycisk
  OK
  .
 13. Kliknij pozycję
  Dodaj
  , a następnie kliknij pozycję
  Kryteria z relacją AND
  .
 14. W oknie dialogowym
  Określanie kryteriów lokalizacji
  , na liście
  Typ
  kliknij pozycję
  Typ połączenia sieciowego
  .
 15. Kliknij pozycję
  Jeśli komputer kliencki używa podanego poniżej typu połączenia sieciowego
  .
 16. W dolnym polu listy zaznacz pozycję
  Ethernet
  , a następnie kliknij przycisk
  OK
  .
 17. Kliknij przycisk
  OK
  , aby zamknąć okno dialogowe Zarządzanie lokalizacjami.
Aby skonfigurować lokalizację biurową dla klientów logujących się przy użyciu połączenia bezprzewodowego:
 1. Na stronie
  Klienci
  wybierz grupę, dla której chcesz dodać lokalizację.
 2. W obszarze
  Zadania
  kliknij pozycję
  Dodaj lokalizację
  .
 3. W
  Kreatorze dodawania lokalizacji
  kliknij przycisk
  Dalej
  .
 4. Wpisz nazwę lokalizacji i (opcjonalnie) dodaj jej opis, a następnie kliknij przycisk
  Dalej
  .
 5. W polu listy kliknij pozycję
  Klient może łączyć się z serwerem zarządzania
  , a następnie kliknij przycisk
  Dalej
  .
 6. Kliknij przycisk
  Zakończ
  .
 7. Kliknij przycisk
  OK
  .
 8. W obszarze Zadania kliknij pozycję
  Zarządzaj lokalizacjami
  , a następnie zaznacz utworzoną lokalizację.
 9. Obok pozycji Przełącz na tę lokalizację, gdy kliknij pozycję
  Dodaj
  , a następnie kliknij pozycję
  Kryteria z relacją AND
  .
 10. W oknie dialogowym
  Określanie kryteriów lokalizacji
  , na liście
  Typ
  kliknij pozycję
  Typ połączenia sieciowego
  .
 11. Kliknij pozycję
  Jeśli komputer kliencki nie używa podanego poniżej typu połączenia sieciowego
  .
 12. Z dolnego pola listy wybierz nazwę używanego w organizacji klienta VPN i kliknij przycisk
  OK
  .
 13. Kliknij pozycję
  Dodaj
  , a następnie kliknij pozycję
  Kryteria z relacją AND
  .
 14. W oknie dialogowym
  Określanie kryteriów lokalizacji
  , na liście
  Typ
  kliknij pozycję
  Typ połączenia sieciowego
  .
 15. Kliknij pozycję
  Jeśli komputer kliencki nie używa podanego poniżej typu połączenia sieciowego
  .
 16. W dolnym polu listy kliknij pozycję
  Ethernet
  , a następnie kliknij przycisk
  OK
  .
 17. Kliknij pozycję
  Dodaj
  , a następnie kliknij pozycję
  Kryteria z relacją AND
  .
 18. W oknie dialogowym
  Określanie kryteriów lokalizacji
  , na liście
  Typ
  kliknij pozycję
  Typ połączenia sieciowego
  .
 19. Kliknij pozycję
  Jeśli komputer kliencki używa podanego poniżej typu połączenia sieciowego
  .
 20. W dolnym polu listy kliknij pozycję
  Bezprzewodowa
  , a następnie kliknij przycisk
  OK
  .
 21. Kliknij przycisk
  OK
  , aby zamknąć okno dialogowe
  Zarządzanie lokalizacjami
  .