Zarządzanie plikami poddanymi kwarantannie na komputerze

Pliki poddane kwarantannie — informacje
Program
Symantec Endpoint Protection
domyślnie próbuje usunąć wykrytego wirusa z zainfekowanego pliku. Jeśli oczyszczenie pliku okaże się niemożliwe, skanowanie poddaje plik kwarantannie na komputerze. Zainfekowany plik przeniesiony do obszaru kwarantanny zostaje zaszyfrowany. Ponieważ plik poddany kwarantannie jest zaszyfrowany, użytkownik nie ma do niego dostępu. Plik poddany kwarantannie nie może infekować innych plików na komputerze lokalnym lub na innych komputerach w sieci. Działanie Poddaj kwarantannie nie usuwa jednak zagrożenia. Zagrożenie pozostaje na komputerze użytkownika do chwili wyczyszczenia lub usunięcia zainfekowanego pliku przez program kliencki.
Po aktualizacji komputera przy użyciu nowych definicji wirusów klient automatycznie skanuje ponownie obszar kwarantanny. Najnowsze definicje mogą umożliwić wyczyszczenie lub naprawę poddanych uprzednio kwarantannie plików.
 • Większość wirusów można poddać kwarantannie. Wirusy rekordów rozruchowych znajdują się w sektorze rozruchowym lub w tablicach partycji, a tych elementów nie można przenieść do obszaru kwarantanny. Czasami program kliencki wykrywa nieznanego wirusa, którego nie można wyeliminować przy użyciu bieżącego zestawu definicji wirusów.
 • W przypadku zagrożeń bezpieczeństwa skanowania przenoszą zainfekowane pliki do kwarantanny i naprawiają wszelkie skutki uboczne działań zagrożenia bezpieczeństwa.
 • Funkcja Download Insight i funkcja SONAR mogą również poddawać pliki kwarantannie.
Zarządzanie plikami poddanymi kwarantannie
Ponieważ kwarantanna zajmuje się zainfekowanymi plikami na komputerze, można je pozostawić w kwarantannie. Jednakże istnieją działania, które można wykonać na pliku poddanym kwarantannie. Na przykład, jeśli okaże się, że plik został poddany kwarantannie przez pomyłkę, można go przywrócić z obszaru kwarantanny. Lub jeżeli potrzeba oszczędzać miejsce na dysku komputera, można skrócić czas po jakim obszar kwarantanny automatycznie usuwa swoją zawartość.
Aby zarządzać plikami poddanymi kwarantannie:
 1. W programie klienckim kliknij pozycję
  Wyświetl kwarantannę
  na pasku bocznym.
 2. W oknie
  Wyświetl kwarantannę
  zaznacz wymagany plik na liście plików poddanych kwarantannie.
 3. Kliknij jedną z opcji i wykonaj instrukcje ekranowe.