Zarządzanie połączeniem klient-serwer

Po zainstalowaniu klienta serwer zarządzania automatycznie łączy się z komputerem klienckim.
Zadania zarządzania połączeniami między serwerem zarządzania a klientami
Działanie
Opis
Sprawdzenie, czy klient jest połączony z serwerem zarządzania
Ikonę stanu klienta można sprawdzić na kliencie i w konsoli zarządzania. Ikona stanu wskazuje, czy klient i serwer komunikują się ze sobą.
Na komputerze może być zainstalowane oprogramowanie klienckie, ale nie odpowiedni plik komunikacji.
Sprawdzenie, czy klient otrzymuje aktualizacje zasad
Należy sprawdzić, czy komputery klienckie otrzymują najnowsze aktualizacje zasad poprzez sprawdzenie numerów seryjnych zasad na kliencie i w konsoli zarządzania. Jeśli klient może komunikować się z serwerem i odbierać regularne aktualizacje zasad, numery seryjne zasad powinny być identyczne.
Można przeprowadzić ręczną aktualizację zasady, a następnie sprawdzić numery seryjne na kliencie i serwerze.
Zmiana metody przekazywania zasad i składników oprogramowania do klientów
Można skonfigurować serwer zarządzania do wypychania zasad do klientów albo klientów do ściągania zasad z serwera zarządzania.
Podjęcie decyzji, czy będzie stosowana domyślna lista serwerów zarządzania
Można pracować z alternatywną listą serwerów zarządzania w celu przełączania awaryjnego i równoważenia obciążenia. Lista serwerów zarządzania to lista wielu serwerów zarządzania, z którymi mogą łączyć sie klienci.
Skonfigurowanie ustawień komunikacji dla lokalizacji
Dla lokalizacji i dla grup można skonfigurować oddzielne ustawienia komunikacji.
Rozwiązanie problemów związanych z komunikacją z serwerem zarządzania
Jeśli serwer zarządzania nie komunikuje się z klientem, można rozwiązać problemy z połączeniem.
Więcej informacji znajduje się w następującym artykule: Porty komunikacyjne używane przez program Symantec Endpoint Protection