Konfigurowanie serwerów zarządzania i połączenia pomiędzy serwerem i klientem

Ta sekcja zawiera informacje na temat:
  • Konfigurowania połączenia między serwerem zarządzania a klientem.
  • Zwiększania wydajności klienta i serwera.
  • Aktualizowania certyfikatów serwera i utrzymywania połączenia klient-serwer
  • Integrowania programu Symantec Endpoint Protection Manager z serwerami zewnętrznymi.