Aktualizowanie lub przywracanie certyfikatu serwera

Certyfikat serwera szyfruje i odszyfrowuje pliki między serwerem a klientem. Klient łączy się z serwerem przy użyciu klucza szyfrowania, pobiera plik, a następnie deszyfruje klucz, aby sprawdzić jego autentyczność. Jeśli certyfikat zostanie zmieniony na serwerze bez ręcznej aktualizacji klienta, szyfrowane połączenie między serwerem a klientem zostanie zerwane.
Certyfikat serwera należy zaktualizować w następujących sytuacjach:
 • W razie ponownej instalacji programu
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  bez użycia pliku przywracania. Należy zaktualizować certyfikat w celu przywrócenia poprzedniego certyfikatu, już używanego przez klienty.
 • W razie zastąpienia jednego serwera zarządzania innym serwerem zarządzania i użycia twego samego adresu IP oraz nazwy serwera.
 • W razie zastosowania nieprawidłowego certyfikatu serwera (.JKS) podczas odzyskiwania systemu po awarii.
 • W razie zakupienia innego certyfikatu, w celu użycia tego certyfikatu zamiast domyślnego certyfikatu .JKS.
 1. Aby zaktualizować lub przywrócić certyfikat serwera:
 2. W konsoli kliknij pozycję
  Administrator
  , a następnie kliknij pozycję
  Serwery
  .
 3. W obszarze
  Serwery
  >
  Lokacja lokalna
  kliknij serwer zarządzania, którego certyfikat chcesz zaktualizować.
 4. W obszarze
  Zadania
  kliknij pozycję
  Zarządzaj certyfikatem serwera
  , a następnie kliknij przycisk
  Dalej
  .
 5. Na ekranie
  Zarządzanie certyfikatem serwera
  kliknij pozycję
  Zaktualizuj certyfikat serwera
  , następnie kliknij przycisk
  Dalej
  , a następnie kliknij przycisk
  Tak
  .
  Aby zachować połączenie serwer-klient, należy wyłączyć bezpieczne połączenia.
 6. Na ekranie
  Aktualizacja certyfikatu serwera
  wybierz certyfikat, który chcesz zaktualizować, a następnie kliknij przycisk
  Dalej
  .
 7. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranach dotyczących typu certyfikatu, a następnie kliknij przycisk
  Zakończ
  .
  Kopie zapasowe certyfikatów serwera znajdują się w
  SEPM_Install
  \Server Private Key Backup\recovery_
  timestamp
  .zip
  . Hasło pliku magazynu kluczy można znaleźć w pliku
  settings.properties
  w tym samym pliku
  .zip
  . Hasło widnieje w wierszu
  keystore.password=
  .
  SEPM_Install
  domyślnie jest to C:\Program Files\Symantec\
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  .
  W 32-bitowych systemach obsługujących wersję 12.1.x domyślna lokalizacja to C:\Program Files (x86)\Symantec\
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  .
 8. Aby użyć nowego certyfikatu, musisz ponownie uruchomić następujące usługi:
  • Usługa
   program Symantec Endpoint Protection Manager
  • Usługa Webserver programu
   program Symantec Endpoint Protection Manager
  • Usługa
   program Symantec Endpoint Protection Manager
   API (od wersji 14)