ikony stanu klienta programu
Symantec Endpoint Protection

Można sprawdzić ikonę w obszarze powiadomień na kliencie, aby określić, czy klient jest połączony z serwerem zarządzania i odpowiednio chroniony. Ikona obszaru powiadomień jest niekiedy określana mianem ikony paska zadań.
Ikona znajduje się w prawym dolnym narożniku pulpitu na komputerze klienckim. Kliknięcie tej ikony prawym przyciskiem myszy powoduje wyświetlenie często używanych poleceń.
Ikona nie jest wyświetlana na klientach zarządzanych, jeżeli administrator skonfigurował ją tak, aby była niedostępna.
Ikony stanu klienta
Ikona
Opis
Klient działa bez żadnych problemów. Pracuje w trybie offline lub jest niezarządzany. Klienci niezarządzani nie są połączeni z serwerem zarządzania.
Klient działa bez żadnych problemów. Jest połączony i komunikuje się z serwerem. Komputer jest chroniony przy użyciu wszystkich składników zasady zabezpieczeń.
Występuje drobny problem z klientem. Na przykład definicje wirusów mogą nie być aktualne.
Klient nie działa, występuje poważny problem z klientem, wygasła jego licencja lub wyłączona jest co najmniej jedna technologia ochrony.