Ręczne eksportowanie pliku komunikacji klient-serwer (Sylink.xml)

Jeśli klient i serwer nie komunikują się, może być konieczne zastąpienie pliku Sylink.xml na komputerze klienckim w celu przywrócenia komunikacji. Plik Sylink.xml poszczególnych grup można wyeksportować z programu
Symantec Endpoint Protection Manager
.
Plik Sylink.xml zastępuje się zwykle na kliencie:
Jeśli jest konieczne zaktualizowanie komunikacji klient-serwer na dużej liczbie klientów, zamiast użyć tej metody, należy ponownie zainstalować pakiet aktualizacji komunikacji.
 1. Aby ręcznie wyeksportować plik komunikacji klient-serwer:
 2. W konsoli kliknij pozycję
  Klienci
  .
 3. W obszarze
  Klienci
  wybierz grupę, do której ma należeć klient.
 4. Kliknij tę grupę prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij pozycję
  Wyeksportuj ustawienia komunikacji
  .
 5. W oknie dialogowym
  Eksport ustawień komunikacji dla
  nazwa grupy
  nazwy grupy, kliknij przycisk
  Przeglądaj
  .
 6. W oknie dialogowym
  Wybór pliku eksportu
  wskaż folder, do którego chcesz wyeksportować plik .xml, a następnie kliknij przycisk
  OK
  .
 7. Upewnij się, że w obszarze
  Preferowany tryb zasady
  zaznaczono opcję
  Tryb Komputera
  .
 8. Kliknij pozycję
  Eksportuj
  .
  Jeśli plik o wybranej nazwie już istnieje, kliknij przycisk
  OK
  , aby go zastąpić albo przycisk
  Anuluj
  , aby zapisać plik pod nową nazwą.
  Aby dokończyć konwersję, administrator lub użytkownik musi zaimportować ustawienia komunikacji na komputerze klienckim.