Jak zastąpić plik komunikacji klient-serwer na komputerze klienckim?

Kiedy zastąpić plik komunikacji klient-serwer na komputerze klienckim?
Normalnie nie trzeba zastępować pliku Sylink.xml. Plik Sylink.xml należy zastąpić na komputerach klienckich w następujących sytuacjach:
Jak zastąpić plik komunikacji klient-serwer na komputerze klienckim?
Jeśli konieczna jest zamiana pliku komunikacji klient-serwer (Sylink.xml) na komputerze klienckim, można to zrobić następującymi metodami:
  • Tworząc nowy pakiet instalacyjny klienta i wdrażając go na komputerach klienckich. Tej metody należy użyć w przypadku, gdy ręczne zaimportowanie pliku Sylink.xml w bardzo dużym środowisku jest fizycznie niemożliwe i wymaga dostępu administracyjnego.
  • Pisząc skrypt uruchamiający narzędzie SylinkDrop, znajdujące się w folderze /Tools w pliku instalacyjnym. Firma Symantec zaleca tę metodę w przypadku dużej liczby klientów. Narzędzia SylinkDrop należy użyć również w przypadku używania narzędzia zarządzania oprogramowaniem do pobierania oprogramowania klienckiego na komputery. Zaletą narzędzia zarządzania oprogramowaniem jest to, że pobiera plik Sylink.xml natychmiast po włączeniu komputera klienckiego przez użytkownika końcowego. Pakiet instalacyjny klienta natomiast pobiera plik Sylink.xml dopiero wówczas, gdy komputer kliencki nawiąże połączenie z serwerem zarządzania.
  • Eksportując plik Sylink.xml do komputera klienckiego i importując go ręcznie na komputerze klienckim. Firma Symantec zaleca tę metodę w razie używania narzędzia zarządzania oprogramowaniem. W przypadku używania narzędzia zarządzania oprogramowaniem zadanie jest umieszczane w kolejce i wykonywane, gdy użytkownicy włączą swoje komputery. W przypadku pozostałych metod komputery klienckie muszą pracować w trybie online.
    Kroki eksportowania i importowania pliku komunikacji przedstawia proces eksportowania i importowania pliku Sylink.xml na komputer kliencki.
Kroki eksportowania i importowania pliku komunikacji
Krok
Opis
Krok 1: Administrator eksportuje plik zawierający wszystkie ustawienia komunikacji grupy, do której ma należeć klient.
Domyślna nazwa pliku to
nazwa grupy
_sylink.xml.
Krok 2: Administrator umieszcza plik na komputerze klienckim.
Plik można zapisać w lokalizacji sieciowej lub przesłać go do określonego użytkownika komputera klienckiego.
Krok 3: Plik jest importowany na komputer kliencki.
Na komputerze klienckim plik importuje użytkownik lub administrator.
Klienci niezarządzani nie są chronieni hasłem, więc nie trzeba podawać hasła na kliencie. W razie próby zaimportowania pliku do chronionego hasłem klienta zarządzanego, konieczne będzie jednak wprowadzenie hasła. Wymagane hasło to hasło użyte do zaimportowania lub wyeksportowania zasady.
Nie trzeba ponownie uruchamiać komputera klienckiego.
Krok 4: Zweryfikowanie komunikacji klient-serwer na kliencie.
Klient natychmiast nawiązuje połączenie z serwerem zarządzania. Serwer zarządzania umieszcza klienta w grupie określonej w pliku komunikacyjnym. Klient jest aktualizowany przy użyciu ustawień i zasad grupy. Po nawiązaniu komunikacji między klientem a serwerem zarządzania w obszarze powiadomień paska zadań na komputerze klienckim zostaje wyświetlona ikona z zieloną kropką.