W jaki sposób komputer kliencki komunikuje się z serwerem zarządzania?

Program
program Symantec Endpoint Protection Manager
łączy się z klientem przy użyciu pliku komunikacji o nazwie Sylink.xml. Plik Sylink.xml zawiera ustawienia komunikacji, takie jak adres IP serwera zarządzania i interwał pulsu. Po zainstalowaniu pakietu instalacyjnego klienta na komputerach klienckich klient i serwer automatycznie nawiązują komunikację.
Plik sylink wykonuje wiele funkcji podczas pulsu. Puls to częstotliwość przekazywania dzienników przez komputery klienckie do serwera zarządzania i pobierania zasad oraz poleceń.
Plik sylink zawiera:
 • Certyfikat publiczny dla wszystkich serwerów zarządzania.
 • KCS lub klucz szyfrowania.
 • Identyfikator domeny, do której należy każdy z klientów.
Nie należy edytować pliku sylink. W przypadku zmiany ustawień serwer zarządzania zastępuje większość ustawień podczas kolejnego połączenia klienta z serwerem zarządzania.
Rozwiązywanie problemów związanych z komunikacją z SyLink
W wersji 14.2 zmodyfikowano moduł komunikacji i dodano nowe pliki dziennika. Za pomocą tych informacji można rozwiązywać problemy z komunikacją między programem
program Symantec Endpoint Protection Manager
i klientami.
W wersji 14.2 moduł komunikacji działa ze wszystkimi klientami w tym z klientami dla systemów Windows, Mac, i Linux oraz zawiera ulepszoną obsługę protokołu IPv6.
Od wersji 14.2 moduł komunikacyjny uznaje tylko informacje o systemie proxy.
 1. Aby wyświetlić pliki dziennika modułu komunikacji, na kliencie dla systemu Windows w następującym folderze:
  C:\ProgramData\Symantec\Symantec Endpoint Protection\CurrentVersion\Data
  Można wyświetlić następujące pliki:
  • W przypadku rejestracji klienta:
   • RegistrationInfo.xml
    Metadane rejestracji klienta przesyłane przez niego do programu
    program Symantec Endpoint Protection Manager
    .
   • Registration.xml
    Metadane rejestracji klienta zwracane przez program
    program Symantec Endpoint Protection Manager
    do klienta.
   • State.xml
    Zawiera ustawienia wewnętrzne takie jak np. adres IP serwera zarządzania.
  • W przypadku dzienników modułu komunikacji:
   \Logs\cve.log
   i
   \Logs\cve-actions.log
   Za pomocą tych dzienników można rozwiązywać problemy z komunikacją miedzy programem
   program Symantec Endpoint Protection Manager
   i klientem. Te dzienniki należy przesyłać do działu pomocy technicznej, gdy jest to wymagane.
  • W przypadku stanu opstate:
   Dostępne w dziennikach w folderach
   \Pending
   i
   \Sent
 2. Aby skonfigurować dzienniki modułu komunikacji, otwórz Edytor rejestru systemu Windows, klikając przycisk
  Start
  >
  Uruchom
  , wpisz
  regedit
  i kliknij przycisk
  OK
  .
 3. Aby włączyć dzienniki cve.log lub cve-actions.log, otwórz klucz rejestru systemu Windows:
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SMC\SYLINK\SyLink REG_DWORD: CVELogLevel
  Użyj jednej z następujących wartości:
  • 1 = Debugowanie
  • 2 = Informacje
  • 3 = Ostrzeżenie
  • 4 = Błąd
  • 5 = Krytyczny
  Jeśli klucz rejestru nie istnieje lub nie zawiera prawidłowych wartości, to wartością domyślną jest 4. Wartością domyślną po instalacji jest również 4.
  Można na przykład wpisać:
  System 32-bitowy:
  [HKLM\SOFTWARE\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SMC\SYLINK\SyLink] "CVELogLevel"=dword:00000001
  System 64-bitowy:
  [HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SMC\SYLINK\SyLink] "CVELogLevel"=dword:00000001
 4. Wielkością dzienników można sterować za pomocą następującej wartości rejestru:
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SOFTWARE\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SMC\SYLINK\SyLink] REG_DWORD: CVELogSizeDB
  Wielkość domyślna to 250 MB.