Importowanie ustawień komunikacji klient-serwer do klienta systemu Windows

Po wyeksportowaniu ustawień komunikacji klient-serwer można je zaimportować na kliencie dla systemu Windows. Można ich użyć do konwersji klienta niezarządzanego na klienta zarządzanego albo do ponownego podłączenia uprzednio porzuconego klienta z programem
program Symantec Endpoint Protection Manager
.
 1. Aby zaimportować plik ustawień komunikacji klient-serwer do klienta systemu Windows
 2. Otwórz program
  Symantec Endpoint Protection
  na komputerze, który chcesz przekonwertować na klienta zarządzanego.
 3. W prawym górnym rogu kliknij pozycję
  Pomoc
  , a następnie kliknij pozycję
  Rozwiązywanie problemów
  .
 4. W oknie dialogowym
  Rozwiązywanie problemów
  , w okienku
  Zarządzanie
  kliknij pozycję
  Importuj
  .
 5. W oknie dialogowym
  Importowanie ustawień rejestracji grupy
  znajdź
  grupa nazwa_sylink
  plik .xml, a następnie kliknij przycisk
  Otwórz
  .
 6. Kliknij przycisk
  Zamknij
  , aby zamknąć okno dialogowe
  Rozwiązywanie problemów
  .
  Po zaimportowaniu pliku komunikacji i nawiązaniu komunikacji między klientem a serwerem zarządzania, w obszarze powiadomień paska zadań na komputerze zostaje wyświetlona ikona z zieloną kropką. Zielona kropka wskazuje, że klient i serwer zarządzania komunikują się ze sobą.