Importowanie ustawień komunikacji klient-serwer do klienta dla systemu Linux

(Dla wersji 14.3 MP1 i wcześniejszych)
Po zainstalowaniu niezarządzanego klienta programu
Symantec Endpoint Protection
dla systemu Linux można przekształcić go w klienta zarządzanego w celu centralnego zarządzania zasadami i stanem klienta w programie
program Symantec Endpoint Protection Manager
. Klient zarządzany komunikuje się z programem
program Symantec Endpoint Protection Manager
i zgłasza do niego swój stan oraz inne informacje.
Za pomocą tej procedury można również ponownie nawiązać połączenie z wcześniej oddzielonym klientem programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
.
Wykonanie tych czynności wymaga uprawnień użytkownika superuser. W tej procedurze użyto polecenia
sudo
do podniesienia poziomu uprawnień zgodnie z wymaganiami.
Tekst
path-to-sav
oznacza ścieżkę w poleceniu sav. Ścieżka domyślna to /opt/Symantec/symantec_antivirus/.
Aby zaimportować plik ustawień komunikacji klient-serwer do klienta z systemem Linux:
 1. Użytkownik lub administrator programu
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  musi najpierw wyeksportować plik ustawień komunikacji z programu
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  i skopiować go do komputera z systemem Linux. Upewnij się, że nazwa pliku to
  sylink.xml
  .
 2. Na komputerze z systemem Linux otwórz okno terminala i wprowadź następujące polecenie:
  sudo
  path-to-sav
  /sav manage -i
  ścieżka-do-sylink
  /sylink.xml
  Gdzie:
  ścieżka-do-sylink
  oznacza ścieżkę, do której skopiowano plik
  sylink.xml
  .
  Jeśli na przykład plik został skopiowany na pulpit profilu użytkownika, wprowadź następujące polecenia:
  sudo
  path-to-sav
  /sav manage -i ~/Desktop/sylink.xml
 3. Pomyślnie ukończona operacja importu zwraca komunikat OK. Aby dodatkowo zweryfikować stan zarządzania, można wyświetlić numer seryjny zasady pomyślnego importu za pomocą następującego polecenia:
  path-to-sav
  /sav manage -p