Obsługa protokołu IPv6

Obsługę dodano w wersji 14.2.
IPv6 to najnowsza wersja protokołu internetowego zastępująca wersję IPv4. Oba typy adresów posiadają unikatowe, numeryczne adresy IP konieczne do komunikacji pomiędzy urządzeniami z dostępem do Internetu. Adresy w wersji IPv4 są 32-bitowe, a adresy IPv6 są 128-bitowe. W związku z tym wersja IPv6 umożliwia komunikację większej liczbie użytkowników oraz urządzeń w Internecie.
Adresy w wersji IPv6 są standardowo wyrażane za pomocą ciągów szesnastkowych. Na przykład,
fd32:32a4:d0cf:a0c4:0000:8a2e:0370:7334
, co może być również wyrażone jako
fd32:32a4:d0cf:a0c4::8a2e:0370:7334
. W przypadku adresów IPv6 kończących się numerem portu adres należy ująć w nawiasach kwadratowych. Nawiasy blokują interpretowanie numeru portu jako części adresu IPv6. Przykładowo:
http://[fd32:32a4:d0cf:a0c4::8a2e:0370:7334]:9090
.
W programie
Symantec Endpoint Protection
14.2 adresy IPv6 są obsługiwane w następujących zakresach:
Ponadto wiele innych zasad umożliwia obecnie wprowadzanie adresów IPv6 jako kryteriów definiujących w uzupełnieniu do adresów IPv4, np. niestandardowe sygnatury systemu zapobiegania włamaniom lub jawni dostawcy aktualizacji grupy.
Adresy IPv6 nie są obsługiwane w poniższych przypadkach: