Przywracanie komunikacji klient serwer za pomocą opcji
Wdrażanie pakietu aktualizacji komunikacji

Jeśli komunikacja klient-serwer zostanie zerwana, można szybko przywrócić komunikację, zastępując plik Sylink.xml na komputerze klienckim. Plik sylink.xml można zastąpić, wdrażając pakiet aktualizacji komunikacji. Tej metody należy używać w przypadku dużej liczby komputerów, komputerów, do których trudno uzyskać fizyczny dostęp, oraz komputerów wymagających dostępu administracyjnego.
 1. Uruchom
  Kreatora wdrażania klientów
  w konsoli.
  Kliknij kolejno
  Pomoc > Strona wprowadzenia
  , a następnie w sekcji
  Wymagane zadania
  kliknij pozycję
  Zainstaluj klienta na swoich komputerach
  .
 2. W
  Kreatorze wdrażania klientów
  w obszarze
  Wdrażanie pakietu aktualizacji komunikacji
  , wybierz czy ma być to pakiet dla klienta systemu Windows czy systemu Mac a następnie kliknij przycisk
  Dalej
  .
 3. Wybierz grupę komputerów, do której chcesz zastosować zasadę, a następnie kliknij przycisk
  Dalej
  .
  Tylko dla klientów systemu Windows można ustawić ochronę hasłem.
 4. Wybierz jedną z poniższych metod wdrażania, a następnie kliknij przycisk
  Dalej
  :
 5. Po zastosowaniu pakietu aktualizacji komunikacji sprawdź, czy komputery komunikują się z
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  .