Przywracanie komunikacji klient serwer za pomocą opcji
Wdrażanie pakietu aktualizacji komunikacji

Jeśli komunikacja klient-serwer zostanie zerwana, można szybko przywrócić komunikację, zastępując plik Sylink.xml na komputerze klienckim. Plik sylink.xml można zastąpić, wdrażając pakiet aktualizacji komunikacji. Tej metody należy używać w przypadku dużej liczby komputerów, komputerów, do których trudno uzyskać fizyczny dostęp, oraz komputerów wymagających dostępu administracyjnego.
Wdrażanie pakietu aktualizacji komunikacji
jest dostępne od wersji 12.1.2. We wcześniejszych wersjach można użyć innych metod zastąpienia pliku Sylink.xml.
 1. Aby przywrócić ustawienia komunikacji klient-serwer za pomocą opcji
  Wdrażanie pakietu aktualizacji komunikacji
 2. Uruchom
  Kreatora wdrażania klientów
  w konsoli.
  Kliknij kolejno
  Pomoc > Strona wprowadzenia
  , a następnie w sekcji
  Wymagane zadania
  kliknij pozycję
  Zainstaluj klienta na swoich komputerach
  .
  W przypadku wersji 12.1.x, w menu
  Typowe zadania
  kliknij pozycję
  Zainstaluj klienta
  .
 3. W
  Kreatorze wdrażania klientów
  w obszarze
  Wdrażanie pakietu aktualizacji komunikacji
  , wybierz czy ma być to pakiet dla klienta systemu Windows czy systemu Mac a następnie kliknij przycisk
  Dalej
  .
 4. Wybierz grupę komputerów, do której chcesz zastosować zasadę, a następnie kliknij przycisk
  Dalej
  .
  Tylko dla klientów systemu Windows można ustawić ochronę hasłem.
 5. Wybierz jedną z poniższych metod wdrażania, a następnie kliknij przycisk
  Dalej
  :
 6. Po zastosowaniu pakietu aktualizacji komunikacji sprawdź, czy komputery komunikują się z
  Symantec Endpoint Protection Manager
  .