Informacje dotyczące typów i wersji wydań oprogramowania Endpoint Protection

Interfejs oraz dokumentacja programu
Symantec Endpoint Protection
(SEP) może zawierać odniesienia do aktualizacji wydania lub poprawki konserwacyjnej. W przypadku różnych wersji wydań można zobaczyć numer z trzema kropkami dziesiętnymi, np. 12.1.6.8 lub 14.0.1.0. Więcej informacji o tym, co oznaczają te terminy, jak odnoszą się one do numeru wersji wydania i jak działa schemat wersjonowania programu
Symantec Endpoint Protection
.
Terminologia i definicje dotyczące wydań
 • Wydanie główne
  Wydanie główne to nowe wydanie oprogramowania, zawierające wszystkie aktualizacje od ostatniego wydania głównego. Wydanie główne zawiera też dodatkowe ulepszenia oprogramowania, takie jak zmiany w architekturze, zmiany głównych funkcji, nową platformę lub obsługę systemów operacyjnych. Wydanie główne często, ale nie zawsze, wymaga nowej instalacji.
  Czytając od lewej do prawej, numery po lewej stronie pierwszej kropki zazwyczaj oznaczają wersję wydania głównego.
 • Wydanie dodatkowe
  Wydanie dodatkowe stanowi uzupełnienie ostatniego wydania głównego. Wydanie dodatkowe zawiera wszystkie aktualizacje od ostatniego wydania głównego. Wydanie dodatkowe jest powiązane z wydaniem głównym i może również zawierać nowe funkcje, nową platformę lub obsługę systemów operacyjnych.
  Czytając od lewej do prawej, numery pomiędzy pierwszą a drugą kropką zazwyczaj oznaczają wersję wydania dodatkowego.
 • Aktualizacja wydania
  Aktualizacja wydania obejmuje nowe funkcje o niskim stopniu ryzyka, wsparcie dotyczące dodatkowych platform, a także poprawki do wydań głównych lub dodatkowych.
  Czytając od lewej do prawej, numery pomiędzy drugą a trzecią kropką zazwyczaj oznaczają wersję aktualizacji wydania.
 • Poprawka konserwacyjna
  Poprawka konserwacyjna obejmuje adaptacyjne, naprawcze i ulepszające rozwiązania konserwacyjne niskiego ryzyka dla wydań głównych i dodatkowych. Czasami bywa nazywana pakietem konserwacyjnym.
  Czytając od lewej do prawej, numery na prawo od trzeciej kropki zazwyczaj oznaczają wersję poprawki konserwacyjnej.
Na przykład, w przypadku wydania 12.1.6.8:
 • 12 oznacza wersję wydania głównego.
 • 1 oznacza wersję wydania dodatkowego.
 • 6 oznacza wersję aktualizacji wydania.
 • 8 oznacza wersję poprawki konserwacyjnej.
Sporadycznie można spotkać się z oznaczeniem poszczególnych wersji wydań zawierającym skróty RU (Release Update) lub MP (Maintenance Patch). Napotkamy wtedy takie oznaczenia, jak 12.1 RU6 MP8 lub, częściej nawet, 12.1.6 MP8. Oba są równoznaczne z oznaczeniem 12.1.6.8.
Wersja wydania produktu może się różnić od wersji kompilacji produktu, dostępnej z poziomu interfejsu użytkownika produktu. Lista wersji kompilacji i ich porównania do wersji wydania:
Wydawanie aktualizacji programu
Symantec Endpoint Protection
przez firmę Symantec
Firma Symantec wydaje aktualizacje zbiorcze dla programu
Symantec Endpoint Protection
. Każda nowa aktualizacja wydania zawiera nowe aktualizacje oraz aktualizacje w ramach poprawek konserwacyjnych, stworzonych dla poprzedniej aktualizacji wydania. Poprawki konserwacyjne tworzy się wyłącznie do najnowszych aktualizacji wydań.
Na przykład, wersja 14.0.1 (14 RU1) zawiera zarówno nowe aktualizacje, jak i aktualizacje do wersji 14 MP1 oraz 14 MP2. Po wydaniu wersji 14.0.1 nie tworzy się już ani nie wydaje poprawek konserwacyjnych dla wersji 14. Wszelkie poprawki dotyczą wyłącznie wersji 14.0.1.