Wymagania internacjonalizacji

Instalacji programu
Symantec Endpoint Protection Manager
w środowisku innym niż anglojęzyczne lub mieszanym dotyczą pewne ograniczenia.
Wymagania internacjonalizacji
Składnik
Wymagania
Nazwy komputerów, nazwy serwerów i nazwy grup roboczych
Znaki spoza alfabetu angielskiego są obsługiwane z następującymi ograniczeniami:
 • Inspekcja sieciowa może nie działać w przypadku nazw hostów lub użytkowników zawierających znaki dwubajtowe lub z rozszerzonego zestawu znaków ASCII.
 • Nazwy zawierające znaki dwubajtowe lub z rozszerzonego zestawu znaków ASCII mogą nie być wyświetlane prawidłowo w konsoli programu
  Symantec Endpoint Protection Manager
  lub interfejsie użytkownika klienta.
 • Długie nazwy hostów zawierające znaki dwubajtowe lub z rozszerzonego zestawu znaków ASCII nie mogą przekraczać długości dozwolonej przez protokół NetBIOS. Jeżeli nazwa hosta jest dłuższa, niż dopuszcza to protokół NetBIOS, strona główna, strona Monitory oraz strona Raporty nie są wyświetlane w konsoli programu
  Symantec Endpoint Protection Manager
  .
Znaki alfabetu angielskiego
Znaki alfabetu angielskiego są wymagane w następujących sytuacjach:
 • Instalacji pakietu klienta na komputerze zdalnym.
 • Określania folderu danych serwera w Kreatorze konfiguracji serwera zarządzania.
 • Określania ścieżki instalacji programu
  Symantec Endpoint Protection Manager
  .
 • Określania poświadczeń podczas instalacji klienta na komputerze zdalnym.
 • Określania nazwy grupy.
  W przypadku grup, których nazwy zawierają znaki spoza alfabetu angielskiego, można utworzyć pakiety klienta. Jeżeli nazwa grupy zawiera znaki spoza alfabetu angielskiego, instalacja pakietu klienta przy użyciu Kreatora wdrażania wypychanego może się jednak nie powieść.
 • Wypychania znaków spoza alfabetu angielskiego do komputerów klienckich.
  Niektóre znaki spoza alfabetu angielskiego generowane po stronie serwera mogą nie być wyświetlane prawidłowo w interfejsie użytkownika klienta.
  Na przykład nazwa lokalizacji zawierająca znaki dwubajtowe nie jest wyświetlana prawidłowo na komputerach klienckich, których nazwy nie zawierają znaków dwubajtowych.
Okno dialogowe Informacje o użytkowniku na komputerze klienckim
Podając dane w oknie dialogowym
Informacje o użytkowniku
na komputerze klienckim po zainstalowaniu wyeksportowanego pakietu, nie należy używać znaków dwubajtowych ani znaków z rozszerzonego zestawu znaków ASCII.
Kreator aktywacji licencji
Nie wolno stosować znaków dwubajtowych w następujących polach:
 • Imię
 • Nazwisko
 • Nazwa firmy
 • Miejscowość
 • Województwo