Rozwiązywanie problemów z programem
Symantec Endpoint Protection

Sposoby rozwiązywania problemów z programem Symantec Endpoint Protection
Typowe problemy, które można rozwiązać przedstawia najczęstsze problemy napotykane podczas instalowania i używania programu
Symantec Endpoint Protection
.
Typowe problemy, które można rozwiązać
Zadanie
Opis
Rozwiązywanie problemów z instalacją
Można pobrać i uruchomić Symantec Diagnostic Tool (SymDiag), aby sprawdzić, czy komputery są przygotowane do instalacji. Narzędzie jest dostarczane ze strony internetowej Pomocy technicznej firmy Symantec za pośrednictwem serwera zarządzania i klienta.
Eliminowanie infekcji wirusowych
Można zapobiegać atakom zagrożeń na komputery w chronionej sieci.
Jeśli zagrożenie atakuje komputer kliencki, można zidentyfikować zagrożenie i zareagować na nie.
Rozwiązywanie problemów z aktualizacją składników oprogramowania
Jeśli najnowsze definicje wirusów nie są prawidłowo aktualizowane na serwerze
program Symantec Endpoint Protection Manager
lub klientach, należy zapoznać się z następującym artykułem bazy wiedzy:
Naprawianie problemów komunikacyjnych
Kanały komunikacyjne między wszystkimi składnikami programu
Symantec Endpoint Protection
muszą być otwarte. Kanały są następujące: serwer do klienta, serwer do bazy danych oraz serwer i klient do narzędzia dostarczania składników oprogramowania, na przykład usługi LiveUpdate.
Przeprowadzanie odzyskiwania systemu po awarii
W przypadku uszkodzenia bazy danych lub awarii sprzętu można przywrócić najnowszą migawkę bazy danych, jeśli dostępny jest plik kopii zapasowej bazy danych.
Zmniejszanie miejsca w bazie danych
Gdy rozmiar bazy danych stanie się zbyt duży, można zwolnić miejsce w bazie danych.
Rozwiązywanie problemów z raportami
Można rozwiązać różne problemy z raportami i dziennikami.
Rozwiązywanie problemów z replikacją