Adresy URL (lista dozwolonych) umożliwiające SEP i SES łączenie się z serwerami Symantec

Program Symantec Endpoint Protection (SEP) i klienci (Symantec Agents) komunikują się z określonymi adresami URL w celu wykonywania wielu funkcji, takich jak sprawdzanie poprawności licencji, przesyłanie próbek podejrzanych plików i komunikowanie się z lokalnym programem Symantec Endpoint Protection Manager lub konsolą w chmurze. Należy zezwolić na te adresy URL, jeśli używasz jednego lub więcej serwerów proxy w swoim środowisku, aby przekierować niezbędny ruch na serwery firmy Symantec.