Uzyskiwanie dostępu do stron raportów, gdy wyłączone jest stosowanie adresów pętli zwrotnej

Jeśli na komputerze wyłączono stosowanie adresów pętli zwrotnej, strony raportów nie są wyświetlane. W razie próby zalogowania się do konsoli programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
lub dostępu do funkcji związanych z raportami wyświetlony zostanie następujący komunikat o błędzie:
Nie można nawiązać komunikacji ze składnikiem Reporting
Strona główna
oraz strony
Monitory
i
Raporty
są puste. Strony
Zasady
,
Klienci
i
Administrator
wyglądają i działają normalnie.
Aby wyświetlać składniki usługi
Raporty
o wyłączeniu adresów pętli zwrotnej, należy skojarzyć słowo localhost z adresem IP komputera. W celu skojarzenia hosta lokalnego (localhost) można edytować plik hosts systemu Windows.
 1. Aby skojarzyć hosta lokalnego z adresem IP na komputerach z systemem Windows:
 2. Przejdź do lokalizacji pliku hosts.
  Domyślnie plik hosts znajduje się w lokalizacji
  %SystemRoot%
  \​system32\​drivers\​etc
 3. Otwórz plik hosts w edytorze tekstów.
 4. Dodaj w pliku hosts następujący wiersz:
  IPAddress
  localhost
  #
  aby zalogować się do funkcji raportowania,
  gdzie można zastąpić
  IPAddress
  z adresem IP komputera. Za znakiem # można dodać dowolny komentarz. Można na przykład wpisać następujący wiersz:
  192.168.1.100 localhost # Ten wpis dotyczy adresu IPv4 komputera z konsolą
  2001:db8:85a3::8a2e:370:7334 localhost # Ten wpis dotyczy adresu IPv6 komputera z konsolą
  Protokół IPv6 jest obsługiwany od wersji 14.2.
 5. Zapisz i zamknij plik.