Zmienianie parametrów limitów czasu w celu sprawdzania raportów i dzienników

Jeśli podczas wyświetlania raportów lub dzienników zawierających duże ilości danych występują błędy bazy danych, można dokonać następujących zmian:
 • Zmienić limit czasu połączenia z bazą danych.
 • Zmienić limit czasu polecenia bazy danych.
Domyślne wartości tych ustawień dla usługi Reporting są następujące:
 • Limit czasu dla połączenia — 300 sekund (5 minut)
 • Limit czasu dla polecenia — 300 sekund (5 minut)
 1. Aby zmienić wartości limitu czasu bazy danych w pliku Reporter.php, przejdź do następującego folderu domyślnego na serwerze programu
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  :
  C:\Program Files (x86)\Symantec\
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  \Php\Include\Resources
 2. Utwórz plik Reporter.php za pomocą dowolnego edytora zwykłych tekstów, na przykład Notatnika.
 3. Znajdź wiersze
  $ConnectionTimeout
  oraz
  $CommandTimeout
  i zwiększ wartość (w sekundach). Jeśli któryś wiersz nie istnieje, utwórz go. Aby zwiększyć limit czasu na przykład do 10 minut, zmień wartość w wierszu na następującą:
  $CommandTimeout = 600;
  $ConnectionTimeout = 600;
  Dodaj te nowe wiersze przed następującymi znakami:
  ?>
 4. Zapisz i zamknij plik Reporter.php.
  W przypadku wpisania wartości zero (0) lub pozostawienia pustego pola użyte zostanie ustawienie domyślne.
  Jeśli wyświetlane są komunikaty o błędach CGI lub błędach zakończenia procesu, można zmienić następujące parametry:
  • Parametr max_execution_time w pliku Php.ini
  • Parametry limitu czasu serwera Apache, FcgidIOTimeout, FcgidBusyTimeout i FcgidIdleTimeout, w pliku httpd.conf
 5. Aby zmienić wartość parametru max_execution_time w pliku Php.ini, przejdź do następującego folderu domyślnego na serwerze programu
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  :
  C:\Program Files (x86)\Symantec\
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  \Php
 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik Php.ini, a następnie kliknij polecenie
  Właściwości
  .
 7. Na karcie
  Ogólne
  usuń zaznaczenie pola wyboru
  Tylko do odczytu
  .
 8. Kliknij przycisk
  OK
  .
 9. Otwórz plik Php.ini za pomocą edytora zwykłych tekstów, na przykład Notatnika.
 10. Znajdź wpis
  max_execution_time
  i zwiększ wartość (w sekundach). Aby zwiększyć limit czasu na przykład do 10 minut, zmień wartość w wierszu na następującą:
  max_execution_time=600
 11. Zapisz i zamknij plik Php.ini.
 12. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik Php.ini, a następnie kliknij polecenie
  Właściwości
  .
 13. Na karcie
  Ogólne
  zaznacz pole wyboru
  Tylko do odczytu
  .
 14. Kliknij przycisk
  OK
  .
 15. Aby zmienić parametry limitu czasu serwera Apache w pliku httpd.conf, przejdź do następującego folderu domyślnego na serwerze programu
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  :
  C:\Program Files (x86)\Symantec\
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  \apache\conf
 16. Otwórz plik httpd.conf za pomocą dowolnego edytora zwykłych tekstów, na przykład Notatnika.
 17. Znajdź następujące wiersze i zwiększ wartości (w sekundach).
  • FcgidIOTimeout 1800
  • FcgidBusyTimeout 1800
  • FcgidIdleTimeout 1800
 18. Zapisz i zamknij plik httpd.conf.