Pliki komunikacji klient-serwer

Ustawienia komunikacji klient-serwer oraz inne ustawienia klienta są przechowywane w plikach na komputerze klienckim.
Pliki klienta
Nazwa pliku
Opis
SerDef.dat
Zaszyfrowany plik, w którym przechowywane są ustawienia komunikacyjne według lokalizacji. W przypadku zmiany lokalizacji przez użytkownika odczytywany jest plik SerDef.dat i do klienta zostają zastosowane odpowiednie ustawienia komunikacji dotyczące nowej lokalizacji.
sylink.xml
W tym pliku przechowywane są globalne ustawienia komunikacji. Ten plik jest przeznaczony tylko do użytku wewnętrznego i nie należy go edytować. Zawiera on ustawienia z programu Symantec Endpoint Protection Manager. Jeśli plik zostanie edytowany, większość ustawień zostanie zastąpiona przez ustawienia serwerazarządzania po następnym połączeniu klienta z serwerem.
SerState.dat
Zaszyfrowany plik, w którym przechowywane są informacje o graficznym interfejsie użytkownika, takie jak rozmiar ekranu klienta, informacja, czy ma być wyświetlana konsola klienta dla funkcji Zapobieganie lukom w zabezpieczeniach sieci i hostów i usługi systemu Windows. Ten plik jest odczytywany podczas uruchamiania klienta. Pozwala on na przywrócenie stanu interfejsu użytkownika sprzed zatrzymania klienta.