Identyfikowanie punktu krytycznego instalacji klienta zakończonej niepowodzeniem

Instalator Windows i Kreator wdrażania wypychanego tworzą pliki dziennika, w których można sprawdzić poprawność zakończonej instalacji. Pliki dziennika zawierają listę poprawnie zainstalowanych składników i dostarczają szczegółowych informacji związanych z pakietem instalacyjnym. Za pomocą pliku dziennika można łatwiej zidentyfikować składnik lub działanie będące przyczyną niepowodzenia instalacji. Jeśli nie można ustalić przyczyny niepowodzenia instalacji, należy zachować plik dziennika. W razie potrzeby będzie go można wówczas przesłać do działu pomocy technicznej firmy Symantec.
Każde uruchomienie pakietu instalacyjnego powoduje zastąpienie pliku dziennika.
  1. W edytorze tekstów otwórz plik dziennika, który został wygenerowany podczas instalacji.
  2. Aby znaleźć błędy, należy wyszukać następujący wpis:
    Value 3
    Przyczyną błędu jest najprawdopodobniej działanie wywoływane w wierszu znajdującym się powyżej tego wpisu. W wierszach znajdujących się poniżej tego wpisu są wymienione składniki instalacji wycofane z powodu niepowodzenia instalacji.