Reagowanie na zagrożenia wykryte przez narzędzie Power Eraser

Narzędzie Power Eraser nie naprawia problemów wykrytych podczas skanowania, ponieważ funkcja agresywnego wykrywania jest podatna na fałszywe alarmy. Naprawę wykrytych zdarzeń należy uruchomić po sprawdzeniu wyników wykrywania w dziennikach i podjęciu decyzji, czy problemy mają zostać naprawione. Jeśli zostanie wybrana naprawa, narzędzie Power Eraser usunie pliki powiązane z wykrytym zagrożeniem. Usunięte pliki można jednak przywrócić do momentu oczyszczenia dzienników.
Zasada przechowywania dzienników określa, przez jaki czas dostępne są zdarzenia narzędzia Power Eraser. Domyślnie zdarzenia są dostępne przez 14 dni.
 1. Aby zareagować na zagrożenia wykryte przez narzędzie Power Eraser:
 2. Upewnij się, że analiza za pomocą narzędzia Power Eraser została ukończona.
  • Dziennik Stan komputera zawiera ikonę, która wskazuje ukończenie skanowania.
  • Dziennik skanowania zawiera informacje na temat ukończenia analizy za pomocą narzędzia Power Eraser.
 3. W dzienniku zagrożeń lub na stronie
  Dziennik skanowania > Przejrzyj wykryte zagrożenia
  wybierz jedno lub wiele wykrytych zagrożeń, do których ma zostać zastosowane działanie.
  • Obok konkretnego zagrożenia oznaczonego jako
   Znaleziono możliwe zagrożenie (Oczekiwanie na działanie administratora)
   kliknij ikonę dodawania w kolumnie
   Działanie
   .
  • Zaznacz wiele zagrożeń oznaczonych jako
   Znaleziono możliwe zagrożenie (Oczekiwanie na działanie administratora)
   , a następnie wybierz działanie z menu rozwijanego
   Działanie
   .
 4. Należy wybrać jedno z poniższych działań:
  • Usuń zagrożenie wykryte za pomocą narzędzia Power Eraser
   Rozwiązuje problem z zagrożeniem usuwając je z komputera. Narzędzie Power Eraser zapisuje bezpieczny plik kopii zapasowej, który można przywrócić.
  • Zignoruj zagrożenie wykryte za pomocą narzędzia Power Eraser
   Wskazuje, że wykryte zagrożenie zostało sprawdzone i nie trzeba naprawiać tego problemu.
   Zmienia działanie dotyczące zdarzenia na „Pozostawione przez Administratora” w dziennikach konsoli zarządzania. Nie powoduje zaktualizowania odpowiedniego działania dotyczącego zdarzenia na komputerze klienckim. W dzienniku klienta działanie dotyczące zdarzenia jest nadal wyświetlane jako „Oczekiwanie na analizę”.
 5. Jeśli zostało wybrane działanie z menu rozwijanego
  Działanie
  , należy kliknąć przycisk
  Zastosuj
  .
Jeśli zostało wybrane działanie
Zignoruj zagrożenie wykryte za pomocą narzędzia Power Eraser
, wykryte zagrożenie będzie wyświetlane jako
Znaleziono możliwe zagrożenie (pozostawione)
.
Usunięte zagrożenie oznaczone jako
Znaleziono możliwe zagrożenie (usunięte)
można przywrócić, wybierając działanie
Przywróć zagrożenie wykryte za pomocą narzędzia Power Eraser
.
Podsumowanie stanów wykrywania w narzędziu Power Eraser
Stan wykrywania
Opis
Oczekujące na działanie administratora
Narzędzie Power Eraser wykryło potencjalne zagrożenie. Należy sprawdzić informacje o ryzyku i zdecydować, czy narzędzie Power Eraser powinno naprawić problem, czy też zagrożenie ma zostać pozostawione bez zmian.
Przywrócone
Administrator przywrócił wszystkie pliki, które zostały przeniesione po żądaniu naprawy problemu przez narzędzie Power Eraser.
Usunięto
Administrator zażądał rozwiązania problemu i usunięcia zagrożenia przez narzędzie Power Eraser. Podczas usuwania zagrożenia narzędzie Power Eraser usuwa powiązane z zagrożeniem pliki, ale tworzy ich bezpieczne kopie zapasowe z możliwością przywrócenia. Umożliwia to przywrócenie usuniętego zagrożenia, które zostanie później uznane za bezpieczne. Pliki można przywrócić do momentu oczyszczenia dzienników.
Pozostawione przez Administratora
Administrator zażądał pozostawienia zagrożenia bez zmian przez narzędzie Power Eraser.