Rozpoczynanie analizy narzędzia Power Eraser z programu
program Symantec Endpoint Protection Manager

Narzędzie Power Eraser można uruchomić w celu przeanalizowania i wykrycia nieustających zagrożeń na jednym komputerze lub w małej grupie komputerów.
Po wykryciu potencjalnych zagrożeń przez narzędzie Power Eraser użytkownik sprawdza je i określa, które z nich są faktycznymi zagrożeniami. Narzędzie Power Eraser nie naprawia automatycznie wykrytych zagrożeń. Należy ręcznie uruchomić narzędzie Power Eraser w celu naprawienia faktycznych zagrożeń. Narzędzie Power Eraser można również uruchomić względem konkretnych zagrożeń wykrytych przez inne funkcje ochrony. Narzędzie Power Eraser jest uruchamiane na komputerach skojarzonych z wykrytym zagrożeniem.
Gdy narzędzie Power Eraser pracuje w trybie wykrywania narzędzi typu rootkit i na komputerze klienckim jest wyświetlany komunikat ponownego uruchomienia, ani administrator, ani użytkownik nie mogą anulować działania narzędzia Power Eraser. Po ponownym uruchomieniu działanie narzędzia Power Eraser może anulować użytkownik, jeśli anulowanie skanowania przez użytkownika jest dozwolone w zasadzie ochrony przed wirusami i programami typu spyware.
 1. Aby uruchomić analizę narzędzia Power Eraser na stronie Klienci w programie
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  , na stronie
  Klienci
  na karcie
  Klienci
  wybierz komputery, które chcesz przeanalizować.
  Wybranie wielu komputerów może niekorzystnie wpłynąć na wydajność sieci.
 2. W obszarze
  Zadania
  kliknij pozycję
  Wykonaj polecenie na komputerach
  , a następnie kliknij przycisk
  Rozpocznij analizę narzędzia Power Eraser
  .
 3. W oknie dialogowym
  Wybierz narzędzie Power Eraser
  określ, czy narzędzie Power Eraser ma być uruchamiane w trybie wykrywania narzędzi typu rootkit. W trybie wykrywania narzędzi typu rootkit można ustawić opcje ponownego uruchamiania. Do ustawiania opcji ponownego uruchamiania i wykonywania skanowania w trybie narzędzi typu rootkit są wymagane uprawnienia administratora.
 4. Kliknij przycisk
  OK
  .
  Narzędzie Power Eraser zostanie uruchomione na wybranych komputerach. Polecenie można anulować na karcie
  Stan polecenia
  na stronie
  Monitory
  .
 5. Aby uruchomić analizę narzędzia Power Eraser w dzienniku stanu komputera w programie
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  , na pasku bocznym kliknij pozycję
  Monitory
  i wybierz kartę
  Dzienniki.
 6. Z listy
  Typ dziennika
  wybierz pozycję
  Stan komputera
  , a następnie kliknij pozycję
  Wyświetl dziennik
  .
 7. Wybierz komputery, na których chcesz uruchomić narzędzie Power Eraser i wybierz opcję
  Rozpocznij analizę narzędzia Power Eraser
  w oknie dialogowym
  Polecenia
  .
  Wybranie wielu komputerów może niekorzystnie wpłynąć na wydajność sieci.
 8. Kliknij polecenie
  Uruchom
  .
 9. W oknie dialogowym
  Wybierz narzędzie Power Eraser
  określ, czy narzędzie Power Eraser ma być uruchamiane w trybie wykrywania narzędzi typu rootkit. W trybie wykrywania narzędzi typu rootkit można ustawić opcje ponownego uruchamiania. Do ustawiania opcji ponownego uruchamiania i wykonywania skanowania w trybie narzędzi typu rootkit są wymagane uprawnienia administratora.
 10. Kliknij przycisk
  OK
  .
  Narzędzie Power Eraser zostanie uruchomione na wybranych komputerach. Polecenie można anulować na karcie
  Stan polecenia
  .
 11. Aby uruchomić analizę narzędzia Power Eraser w dzienniku zagrożeń w programie
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  , na pasku bocznym kliknij pozycję
  Monitory
  i wybierz kartę
  Dzienniki
  .
 12. Z listy
  Typ dziennika
  wybierz pozycję
  Dziennik zagrożeń
  , a następnie kliknij pozycję
  Wyświetl dziennik
  .
 13. Wybierz zagrożenia, dla których chcesz uruchomić narzędzie Power Eraser. W kolumnie
  Działanie zdarzenia
  może być widoczny alert z informacją o konieczności uruchomienia narzędzia Power Eraser.
  Narzędzie Power Eraser można uruchomić względem dowolnego zagrożenia widocznego w dzienniku.
 14. Wybierz opcję
  Rozpocznij analizę narzędzia Power Eraser
  z listy rozwijanej
  Działanie
  lub z kolumny
  Działanie
  .
 15. Kliknij polecenie
  Uruchom
  .
 16. W oknie dialogowym
  Wybierz narzędzie Power Eraser
  określ, czy narzędzie Power Eraser ma być uruchamiane w trybie wykrywania narzędzi typu rootkit. W trybie wykrywania narzędzi typu rootkit można ustawić opcje ponownego uruchamiania. Do ustawiania opcji ponownego uruchamiania i wykonywania skanowania w trybie narzędzi typu rootkit są wymagane uprawnienia administratora.
 17. Kliknij przycisk
  OK
  .
  Narzędzie Power Eraser jest uruchamiane na komputerach zainfekowanych wybranym zagrożeniem. Polecenie można anulować na karcie
  Stan polecenia
  .