Rozwiązywanie problemów z komunikacją między programem
program Symantec Endpoint Protection Manager
a konsolą lub domyślną bazą danych

W przypadku problemu z połączeniem z konsolą
program Symantec Endpoint Protection Manager
lub bazą danych należy sprawdzić, czy występuje jeden z następujących objawów:
  • Usługa serwera zarządzania zatrzymuje się.
  • Usługa serwera zarządzania nie pozostaje w stanie uruchomienia.
  • Na stronie głównej oraz stronach Monitory i Raporty wyświetlany jest błąd protokołu HTTP.
  • Strona główna oraz strony Monitory i Raporty są puste.
  • Na stronie głównej oraz stronach Monitory i Raporty wyświetlany jest pasek postępu ładowania, ale nie jest wyświetlana żadna treść.
W dzienniku zdarzeń systemu Windows dla wszystkich tych problemów wyświetlany jest błąd Java -1. Szczegóły przyczyny błędu Java -1 zawiera dziennik scm-server. Dziennik scm-server znajduje się domyślnie w następującej lokalizacji:
SEPM_Install
\tomcat\logs\scm-server-0.log
wartość domyślna dla
SEPM_Install
to C:\Program Files (x86)\Symantec\
program Symantec Endpoint Protection Manager
.
Sprawdzanie komunikacji z konsolą lub bazą danych
Elementy do sprawdzenia
Opis
Należy sprawdzić łączność między bazą danych a serwerem zarządzania.
Można sprawdzić, czy serwer zarządzania może komunikować się prawidłowo z bazą danych.
Należy sprawdzić, czy rozmiar sterty serwera zarządzania jest prawidłowy.
Jeśli nie można zalogować się do konsoli zdalnej serwera zarządzania, konieczne może być zwiększenie rozmiaru sterty Java. Można zobaczyć również komunikat o braku pamięci w dzienniku serwera scm.
Należy sprawdzić, czy na serwerze zarządzania działa wiele wersji interpretera PHP.
Można sprawdzić, czy na serwerze zarządzania działa wiele pakietów oprogramowania, używających różnych wersji interpretera PHP. Mechanizm PHP sprawdza dostępność pliku konfiguracji globalnej (php.ini). Jeśli plików konfiguracji jest wiele, należy wymusić stosowanie własnego interpretera przez każdy produkt. Gdy poszczególne produkty używają odpowiednich, skojarzonych z nimi wersji PHP, serwer zarządzania działa prawidłowo.
Należy sprawdzić wymagania systemowe.
Można sprawdzić, czy zarówno klient, jak i serwer zarządzania spełniają minimalne lub zalecane wymagania systemowe.