Rozwiązywanie problemów z połączeniem pomiędzy programem
program Symantec Endpoint Protection Manager
i klientem
Symantec Endpoint Protection

W przypadku problemów z komunikacją klient-serwer należy zacząć od sprawdzenia, czy nie występują problemy z siecią. Połączenie z siecią należy również sprawdzić przed skontaktowaniem się z pomocą techniczną firmy Symantec.
Komunikację między klientem a serwerem zarządzania można sprawdzić na kilka sposobów.
Sprawdzanie połączenia między serwerem zarządzania a klientem
Elementy do sprawdzenia
Rozwiązanie
Należy sprawdzić, czy klient łączy się z serwerem zarządzania
Należy sprawdzić łączność między klientem a serwerem zarządzania
W celu sprawdzenia łączności między klientem a serwerem zarządzania można wykonać kilka zadań.
Należy sprawdzić, czy serwer zarządzania stosuje prawidłowy certyfikat serwera
Jeśli program
program Symantec Endpoint Protection Manager
został ponownie zainstalowany, należy sprawdzić, czy zastosowano prawidłowy certyfikat serwera. Jeśli serwer zarządzania używa innego certyfikatu serwera, serwer nadal pobiera składniki oprogramowania, ale klient nie może odczytać składników oprogramowania. Jeśli serwer zarządzania używa nieprawidłowego certyfikatu serwera, należy go zaktualizować.
Aby sprawdzić, czy serwer zarządzania używa nieprawidłowego certyfikatu serwera, można sprawdzić następujące elementy:
Należy sprawdzić wszelkie problemy z siecią
Aby sprawdzić, czy występują problemy z siecią, należy:
  • Najpierw przetestować łączność między klientem a serwerem zarządzania. Jeżeli komputer kliencki nie może wysłać pakietu ping do serwera zarządzania ani nawiązać z nim połączenia za pomocą programu Telnet, należy sprawdzić usługę DNS klienta.
  • Sprawdzić ścieżkę routingu klienta.
  • Sprawdzić, czy występuje problem z siecią po stronie serwera zarządzania.
  • Sprawdzić, czy zapora programu Symantec Endpoint Protection (lub dowolna zapora innej firmy) powoduje problemy z siecią.
Należy sprawdzić dzienniki debugowania na kliencie
W dzienniku debugowania na kliencie można sprawdzić, czy klient ma problemy z komunikacją.
Należy przywrócić utraconą komunikację z klientem
Jeśli klienci utracili komunikację z serwerem zarządzania, można przywrócić plik komunikacji za pomocą narzędzia.
Jeżeli program
program Symantec Endpoint Protection Manager
wyświetla błędy rejestrowania lub kody błędów protokołu HTTP, należy zapoznać się z następującym artykułem: Rozwiązywanie problemów z komunikacją programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
.