Sprawdzanie połączenia z serwerem zarządzania na komputerze klienckim

Użytkownik klienta samozarządzanego może sprawdzić połączenie z serwerem zarządzania. Jeśli komputer nie jest połączony z serwerem zarządzania, można zażądać, aby klient nawiązał połączenie.
 1. Sprawdzanie połączenia z serwerem zarządzania na komputerze klienckim
 2. Na stronie
  Stan
  kliknij pozycję
  Pomoc > Rozwiązywanie problemów
  .
 3. W oknie dialogowym
  Rozwiązywanie problemów
  kliknij pozycję
  Stan połączenia
  .
 4. W okienku
  Stan połączenia
  można sprawdzić ostatnią próbę połączenia i ostatnie udane połączenie.
 5. Aby ponownie nawiązać połączenie z serwerem zarządzania, kliknij pozycję
  Połącz teraz
  .