Sprawdzanie dziennika debugowania na komputerze klienckim

Dziennik debugowania można sprawdzić na komputerze klienckim. Jeśli na komputerze klienckim występują problemy z komunikacją z serwerem zarządzania, w dzienniku znajdą się komunikaty o stanie dotyczące problemu z połączeniem.
Dziennik debugowania można sprawdzić następującymi metodami:
 • W kliencie, w menu Pomoc i wsparcie techniczne w oknie dialogowym Rozwiązywanie problemów można kliknąć pozycję
  Edytuj ustawienia dziennika debugowania
  i wprowadzić nazwę dziennika. Następnie można kliknąć pozycję
  Wyświetl dziennik
  .
 • Można użyć rejestru systemu Windows, aby włączyć debugowanie na kliencie.
  Klucz rejestru systemu Windows można znaleźć w następującej lokalizacji:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SMC\smc_debuglog_on