Sprawdzanie dzienników skrzynek odbiorczych na serwerze zarządzania

Do generowania dzienników dotyczących operacji w skrzynce odbiorczej na serwerze zarządzania można użyć klucza rejestru systemu Windows. Po modyfikacji klucza rejestru systemu Windows serwer zarządzania generuje dzienniki (ersecreg.log i exsecars.log). Dzienniki te można przeglądać, aby rozwiązać problemy z komunikacją na klientach i serwerach.
 1. Aby sprawdzić dzienniki skrzynki odbiorczej na serwerze zarządzania:
 2. Na serwerze zarządzania w kluczu rejestru HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Symantec\
  Symantec Endpoint Protection
  \SEPM ustaw wartość pozycji DebugLevel równą 3.
  Skrzynka odbiorcza znajduje się w następującej lokalizacji domyślnej na komputerze serwera zarządzania:
  SEPM_Install
  \data\inbox\log
  wartość domyślna dla
  SEPM_Install
  to C:\Program Files (x86)\Symantec\
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  .
 3. Otwórz dziennik w programie Notatnik.