Włączanie i wyświetlanie dziennika dostępu w celu sprawdzenia, czy klient łączy się z serwerem zarządzania

Na serwerze zarządzania można wyświetlić dziennik dostępu serwera Apache HTTP w celu sprawdzenia, czy klient łączy się z serwerem zarządzania Jeśli klient łączy się, problem z połączeniem klienta prawdopodobnie nie wynika z problemu z siecią. Problemy z siecią to na przykład zapora blokująca dostęp lub brak połączeń między sieciami.
Aby wyświetlić dziennik, najpierw należy włączyć dziennik dostępu na serwerze Apache HTTP.
Dziennik należy wyłączyć po sprawdzeniu, ponieważ dziennik bez potrzeby obciąża zasoby procesora i zajmuje miejsce na dysku twardym.
wartość domyślna dla
SEPM_Install
to C:\Program Files (x86)\Symantec\
program Symantec Endpoint Protection Manager
.
 1. Aby włączyć dziennik dostępu serwera HTTP Apache, otwórz plik w edytorze tekstu
  SEPM_Install
  \apache\conf\httpd.conf
  .
 2. W pliku
  httpd.conf
  usuń znak kratki (#) z następującego ciągu tekstowego, a następnie zapisz plik:
  #CustomLog "logs/access.log" combined
 3. Zatrzymaj i ponownie uruchom usługę
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  oraz serwer Apache HTTP.
 4. Aby wyświetlić dziennik dostępu serwera HTTP Apache, na serwerze zarządzania otwórz plik
  SEPM_Install
  \apache\logs\access.log
  .
 5. Wyszukaj adres IP lub nazwę hosta komputera klienckiego, aby sprawdzić, czy dany klient łączy się z serwerem Apache HTTP.
 6. Wyłącz dziennik dostępu na serwerze Apache HTTP.