Testowanie połączenia z serwerem
program Symantec Endpoint Protection Manager
przy użyciu przeglądarki na kliencie
Symantec Endpoint Protection

Połączenie z serwerem zarządzania można przetestować za pomocą przeglądarki internetowej na komputerze klienckim. Ta metoda ułatwia określenie, czy problem dotyczy połączenia lub sieci, czy samego klienta.
Połączenie między serwerem zarządzania a komputerem klienckim można również sprawdzić przy użyciu następujących metod:
 1. Aby przetestować połączenie z serwerem
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  przy użyciu przeglądarki na kliencie
  Symantec Endpoint Protection
  :
 2. Na komputerze klienckim otwórz przeglądarkę internetową, taką jak program Internet Explorer.
 3. W wierszu polecenia przeglądarki wpisz następujące polecenie:
  http://
  SEPMServer
  :8014/secars/secars.dll?hello,secars
  gdzie:
  SEPMServer
  to nazwa DNS serwera zarządzania, nazwa NetBIOS lub adres IP.
  Adres IP uwzględnia protokoły IPv4 i IPv6. Adres IPv6 należy umieścić w nawiasach kwadratowych:
  http://[
  SEPMServer
  ]:
  numer portu
 4. Gdy wyświetlona zostanie strona internetowa, poszukaj jednego z następujących wyników: