Rozwiązywanie problemów z raportami

Korzystając z raportów, należy pamiętać o następujących informacjach:
 • Sygnatury czasowe, włącznie z czasami skanowania klientów, są podane w raportach i dziennikach według czasu lokalnego użytkownika. Baza danych raportów zawiera zdarzenia oznaczone sygnaturą czasu uniwersalnego (GMT). Podczas tworzenia raportu czas GMT jest konwertowany na czas lokalny komputera, na którym raport jest wyświetlany.
 • Jeśli klienci zarządzani znajdują się w innej strefie czasowej niż serwer zarządzania i stosowana jest opcja filtru
  Ustaw określone daty
  , wyświetlone mogą zostać nieoczekiwane wyniki. Może to wpływać na dokładność daty i czasu zarówno na kliencie, jak i serwerze zarządzania.
 • W razie zmiany strefy czasowej na serwerze należy wylogować się z konsoli i ponownie zalogować, aby w dziennikach i raportach zobaczyć prawidłowe czasy.
 • W niektórych przypadkach dane wyświetlane w raportach mogą nie odpowiadać dokładnie informacjom wyświetlanym w produktach zabezpieczających. Brak zgodności tych danych jest spowodowany tym, że oprogramowanie do generowania raportów agreguje zdarzenia zabezpieczeń.
 • W celu zwiększenia bezpieczeństwa z funkcjami generowania raportów można używać protokołu SSL. Protokół SSL zapewnia poufność i integralność danych oraz uwierzytelnianie między klientem a serwerem.
 • Informacje o kategorii zagrożenia w raportach są uzyskiwanie z internetowej witryny centrum Symantec Security Response. Zanim konsola programu
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  uzyska potrzebne informacje, generowane raporty będą zawierać w polu Kategoria zagrożenia informację „Nieznana”.
 • Generowane raporty zawierają dokładne zestawienie zainfekowanych komputerów w sieci. Dane w raportach pochodzą z dzienników, a nie z rejestru systemu Windows.
 • Jeśli podczas generowania raportów zawierających duże ilości danych występują błędy bazy danych, można zmienić limity czasu bazy danych.
 • Jeśli wyświetlane są komunikaty o błędach CGI lub błędach zakończenia procesu, można zmienić inne parametry limitów czasu.
  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujący dokument w następującym artykule: Raport SEPM nie odpowiada lub wyświetla komunikat o błędzie limitu czasu podczas wykonywania zapytań o duże ilości danych.
 • Jeśli na komputerze wyłączono stosowanie adresów pętli zwrotnej, strony raportów nie są wyświetlane.