Co należy wiedzieć przed uruchomieniem narzędzia Power Eraser z konsoli programu
program Symantec Endpoint Protection Manager

Narzędzie Power Eraser przeprowadza agresywne skanowanie i analizę, aby ułatwić rozwiązywanie problemów z bardzo zainfekowanymi komputerami z systemem Windows. Ponieważ analiza wykonywana przez narzędzie Power Eraser jest agresywna, w wynikach często znajdują się krytyczne pliki, które mogą być potrzebne użytkownikowi. Narzędzie Power Eraser może generować więcej wyników fałszywie dodatnich niż skanowania w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware.
Narzędzie Power Eraser należy uruchamiać tylko w sytuacjach awaryjnych, takich jak niestabilna praca komputera lub nieustępujący problem. Zwykle narzędzie Power Eraser jest uruchamiane na jednym komputerze lub w małej grupie komputerów. W tym samym czasie nie należy uruchamiać innych aplikacji. W niektórych przypadkach o konieczności uruchomienia narzędzia Power Eraser informują alerty o zdarzeniach zwykłego skanowania.
Różnice między używaniem narzędzia Power Eraser uruchomionego z programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
i uruchomionym lokalnie z narzędzia SymdDiag
Narzędzie Power Eraser można uruchomić zdalnie z konsoli zarządzania klienta systemu Windows. Program
Symantec Endpoint Protection
nie oferuje opcji bezpośredniego uruchamiania narzędzia Power Eraser z klienta. Jednak użytkownik komputera klienckiego może pobrać narzędzie SymDiag i uruchomić z niego narzędzie Power Eraser.
 • W przypadku używania narzędzia SymDiag zagrożenia wykryte przez narzędzie Power Eraser nie są zapisywane w dziennikach programu
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  .
 • Gdy użytkownik uruchamia narzędzie Power Eraser z konsoli, nie sprawdza ono specyficznych dla użytkownika punktów ładowania, rejestracji i folderów sprawdzanych przez narzędzie SymDiag.
Należy dopilnować, aby narzędzie Power Eraser nie było uruchamiane jednocześnie z konsoli oraz lokalnie z narzędzia SymDiag. W przeciwnym razie może to niekorzystnie wpłynąć na wydajność komputera.
Narzędzie Power Eraser wykorzystuje dużo zasobów komputera. W przypadku wielokrotnego uruchamiania narzędzia Power Eraser na komputerze pliki narzędzia zajmują dużo miejsca na dysku komputera. W czasie każdej analizy narzędzie Power Eraser zapisuje informacje o wykrytych zagrożeniach w plikach przechowywanych w folderze aplikacji Symantec Endpoint Protection. Pliki są przeczyszczane w momencie przeczyszczania dzienników przez klienta.
Różnice między skanowaniem za pomocą narzędzia Power Eraser a skanowaniem w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware
Działanie narzędzia Power Eraser różni się od zwykłych metod skanowania pod następującymi względami:
 • W przeciwieństwie do pełnego skanowania narzędzie Power Eraser nie skanuje wszystkich plików na komputerze. Narzędzie Power Eraser sprawdza punkty ładowania i lokalizacje punktów ładowania na dysku oraz uruchomione procesy i zainstalowane usługi.
 • Zagrożenia wykryte przez narzędzie Power Eraser nie są widoczne w sekcji Kwarantanna.
 • Narzędzie Power Eraser ma pierwszeństwo przed skanowaniem w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware. Uruchomienie narzędzia Power Eraser powoduje anulowanie przez program
  Symantec Endpoint Protection
  trwających skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware.
 • Narzędzie Power Eraser nie naprawia automatycznie wykrytych zagrożeń. Należy ręcznie przejrzeć listę wykryć w dzienniku skanowania lub dzienniku zagrożenia, a następnie wybrać odpowiednie działanie z dziennika. Można usunąć wykryte zagrożenie lub oznaczyć je jako bezpieczne (bez działania). Można również przywrócić (cofnąć) usunięte wykryte zagrożenie.
Narzędzie Power Eraser może działać w trybie zwykłym i w trybie z wykrywaniem narzędzi typu rootkit. W trybie wykrywania narzędzi typu rootkit przed uruchomieniem skanowania jest wymagane ponowne uruchomienie. Dodatkowo w przypadku wybrania usunięcia jakiegokolwiek zagrożenia wykrytego przez narzędzie Power Eraser należy ponownie uruchomić komputer, aby naprawa została dokończona.
Omówienie ogólnych czynności, jakie należy wykonać w celu uruchomienia narzędzia Power Eraser
W przypadku uruchamiania narzędzia Power Eraser z konsoli należy wykonać dwie ogólne czynności:
 • Uruchom analizę narzędzia Power Eraser na jednym komputerze lub w małej grupie komputerów. Narzędzie Power Eraser nie naprawia automatycznie żadnych wykrytych zagrożeń, ponieważ wśród nich mogą znajdować się wyniki fałszywie dodatnie.
 • Przejrzyj zagrożenia wykryte przez narzędzie Power Eraser w dzienniku zagrożeń i dzienniku skanowania, a następnie ręcznie zleć usunięcie wykrytych zagrożeń. Można również potwierdzić wykryte zagrożenia, które mają zostać zignorowane lub pozostawione bez działania.
Szczegółowe informacje o sposobie uruchamiania narzędzia Power Eraser z konsoli oraz sprawdzania poprawności ustawień skonfigurowanych w konsoli znajdują się w omówionej procedurze.
Omówienie ustawień zasady programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
, które mają wpływ na narzędzie Power Eraser
Poniżej wymieniono ustawienia zasady, które mają wpływ na narzędzie Power Eraser: