Informacje na temat danych przesyłanych do firmy Symantec, które poprawiają ochronę danego komputera

Klient domyślnie przesyła okresowo zamaskowane informacje o wykryciach, sieci i konfiguracji do firmy Symantec. Symantec używa tych informacji w celu zapewnienia komputerom klienckim ochrony przed nowymi, wyspecjalizowanymi i mutującymi zagrożeniami. Wszelkie dane przesyłane do firmy Symantec ułatwiają jej reagowanie na zagrożenia. Firma Symantec zaleca przesyłanie jak największej ilości informacji.
Firma Symantec dokłada wszelkich starań, aby zamaskować wszystkie informacje wysyłane przez klienta.
Zamaskowane informacje przesyłane przez klientów do firmy Symantec dają następujące korzyści:
 • Zwiększenie bezpieczeństwa sieci
 • Optymalizacja wydajności programu
W niektórych przypadkach może być jednak konieczne uniemożliwienie klientom wysyłania takich informacji. Można wyłączyć na przykład tylko wysyłkę informacji sieciowych zamiast wyłączania wszystkich typów wysyłki klientów.
Firma Symantec zaleca, aby wysyłka klientów była zawsze włączona. Wyłączenie wysyłki może przeszkadzać w szybszym rozwiązywaniu wykryć wyników fałszywie dodatnich w przypadku aplikacji, które są stosowane tylko w danej organizacji. Bez informacji na temat oprogramowania destrukcyjnego w danej organizacji, odpowiedzi produktu i odpowiedzi firmy Symantec na zagrożenie mogą zająć więcej czasu.
Dane telemetryczne firmy Symantec mogą zawierać zamaskowane elementy, które nie są bezpośrednio identyfikowalne. Firma Symantec nie potrzebuje wykorzystywać danych telemetrycznych do identyfikacji poszczególnych użytkowników i nie podejmuje takich prób.
Aby zmodyfikować wysyłki do firmy Symantec:
 1. Należy wybrać pozycję
  Zmień ustawienia
  >
  Zarządzanie klientami
  .
 2. Na karcie
  Wysyłki
  należy zaznaczyć opcję
  Przesyłaj zamaskowane dane do firmy Symantec, aby otrzymać udoskonalony mechanizm ochrony przed zagrożeniami
  . Ta opcja umożliwia programowi
  Symantec Endpoint Protection
  wysyłanie informacji o zagrożeniach znalezionych na komputerze jak i informacji o sieci i konfiguracji.
  Firma Symantec zaleca włączenie tej opcji.
 3. Aby wybrać typy informacji, które mają być przesyłane należy wybrać
  Więcej opcji
  .
 4. Kliknij przycisk
  OK
  .
Z obszaru Kwarantanna można również ręcznie wysłać plik do firmy Symantec.
Więcej informacji dotyczących prywatności zawiera następujący dokument: