Uaktualnianie i migracja do najnowszej wersji programu Symantec Endpoint Protection (SEP)

Poznanie sposobu aktualizacji programu Symantec Endpoint Protection do najnowszej wersji
Użyj tego tematu, aby uaktualnić do najnowszej wersji SEP 14.x i skorzystać z nowych funkcji.Ta sekcja dotyczy uaktualniania oprogramowania w środowiskach, w których zainstalowana jest już zgodna wersja produktu.
Przed rozpoczęciem uaktualnienia należy się zapoznać z następującymi tematami:
Firma Symantec zaleca, aby instalacji programów innych firm nie przeprowadzać jednocześnie z uaktualnianiem programu
Symantec Endpoint Protection
. Instalacja jakiegokolwiek programu innej firmy, która powoduje zmiany na poziomie sieci lub systemu, może powodować niepożądane skutki podczas uaktualniania programu
Symantec Endpoint Protection
. Jeśli to możliwe, przed uaktualnieniem programu
Symantec Endpoint Protection
należy ponownie uruchomić komputery klienckie.
Proces uaktualniania programu
Symantec Endpoint Protection
Zadanie
Opis
Krok 1: Tworzenie planu uaktualnień
Przed zainstalowaniem klienta programu Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Manager i wszelkich uaktualnień administracyjnych należy dobrze zrozumieć topologię sieci i utworzyć usprawniony plan, aby zmaksymalizować ochronę sieci podczas uaktualniania.
 • Firma Symantec zaleca, aby instalacji programów innych firm nie przeprowadzać jednocześnie z instalacją lub uaktualnieniem programu Symantec Endpoint Protection. Instalowanie oprogramowania innych firm, które wprowadza zmiany na poziomie sieci lub systemu, może powodować niepożądane skutki podczas uaktualniania programu Symantec Endpoint Protection.
 • Jeśli to możliwe, uruchom ponownie komputery klienckie przed zainstalowaniem lub uaktualnieniem programu Symantec Endpoint Protection.
 • W przypadku migracji do systemu Windows 10 oraz uaktualnienia programu Symantec Endpoint Protection z wersji 12.1.6 lub wcześniejszej należy najpierw przeprowadzić migrację programu Symantec Endpoint Protection. Więcej informacji na ten temat zawiera Pomoc techniczna Endpoint Protection systemu Windows 10.
 • Firma Symantec zaleca uaktualnienie całej sieci do bieżącej wersji programu Symantec Endpoint Protection zamiast zarządzania wieloma wersjami.
Krok 2: Tworzenie kopii zapasowej bazy danych i przygotowanie do odzyskiwania systemu po awarii.
Tworzenie kopii zapasowej bazy danych, dzienników i pliku odzyskiwania, który używa program
Symantec Endpoint Protection Manager
w celu zapewnienia integralności danych klienta.Te kroki różnią się w zależności od wersji programu.
Krok 3: Zerwanie relacji replikacji
Jeśli serwer zarządzania, który chcesz zaktualizować, przeprowadza replikację z innymi serwerami zarządzania, należy zerwać relację replikacji. Jeżeli partner replikacji uruchomiłby replikację w trakcie uaktualnienia, mogłoby to mieć nieprzewidziane rezultaty.
Zerwanie relacji replikacji między serwerami zarządzania nie jest tożsame z usunięciem partnera replikacji. Odradzamy całkowite usunięcie partnera replikacji.
Jeśli replikacja nie jest używana między serwerami zarządzania, można pominąć ten krok.
Krok 4: Zatrzymanie usługi
Symantec Endpoint Protection Manager
:
Przed zainstalowaniem nowszej wersji należy ręcznie zatrzymać usługę serwera zarządzania we wszystkich lokacjach.Usługa serwera zarządzania zatrzymuje usługę Syslog lub podobną usługę, która działa w systemie SEPM i która może potencjalnie zablokować pliki lub foldery SEPM i spowodować niepowodzenie uaktualnienia.Po zakończeniu uaktualniania serwer zarządzania automatycznie uruchamia usługę.
Krok 5: Uaktualnienie oprogramowania
Symantec Endpoint Protection Manager
Zainstaluj nową wersję
Symantec Endpoint Protection Manager
za pośrednictwem istniejącej wersji we wszystkich lokacjach w sieci. Podczas uaktualniania automatycznie wykrywana jest istniejąca wersja i wszystkie ustawienia są zachowywane.
W dowolnym momencie po uaktualnieniu serwera zarządzania można zarejestrować domenę programu Symantec Endpoint Protection Manager za pomocą konsoli w chmurze (zarządzanie hybrydowe). Jeśli zarejestrujesz się w konsoli w chmurze, zarządzasz klientami i niektórymi zasadami z chmury i wszystkim innym z SEPM.
Uaktualnianie serwera zarządzania
Rejestracja domeny w konsoli w chmurze za pomocą programu Symantec Endpoint Protection Manager
Krok 6: Przywrócenie relacji replikacji po uaktualnieniu
Jeśli zaktualizowany serwer zarządzania przeprowadza replikację z innymi serwerami zarządzania, należy przywrócić relację replikacji.
Jeśli replikacja nie jest używana między serwerami zarządzania, można pominąć ten krok.
Krok 7: Uaktualnienie oprogramowania klienckiego firmy Symantec
Przed zainstalowaniem nowej wersji nie trzeba odinstalowywać poprzednich klientów. Proces instalacji zapisuje ustawienia klienta, a następnie uaktualnia klienta do najnowszej wersji.Przed aktualizacją całej sieci produkcyjnej należy przeprowadzić aktualizację grupy zawierającej niewielką liczbę komputerów testowych.
Jeśli stosuje się klientów jako dostawców aktualizacji grupy, należy je najpierw uaktualnić. Zobacz: Uaktualnianie dostawców aktualizacji grupy
Następnie wybierz jedną z dostępnych metod uaktualniania klientów:
 • Automatyczne uaktualnienie
  : Automatyczne uaktualnienie jest najprostszym sposobem aktualizacji oprogramowania klienckiego w grupach.
  Należy przydzielić pakiety klienta do grup w konsoli zarządzania, ręcznie lub korzystając z kreatora
  Uaktualnij klientów za pomocą pakietu
  . Aby ukończyć proces uaktualniania, nie są wymagane żadne dalsze działania, o ile program SEPM jest już skonfigurowany do odbierania aktualizacji pakietów instalacji klienta, dzięki czemu pakiet klienta jest dostępny do wyeksportowania.
  Aby wyłączyć automatyczne uaktualnienia, należy w konsoli przejść do strony
  Komputery
  , kliknąć grupę prawym przyciskiem myszy, kliknąć pozycję
  Właściwości
  , a następnie zaznaczyć opcję
  Wyłącz autom. aktualizacje pakietów klienta
  .
 • Plik instalacyjny
 • Kreator wdrażania klientów