Uaktualnianie i migracja do najnowszej wersji programu Symantec Endpoint Protection (SEP)

Poznanie sposobu aktualizacji programu Symantec Endpoint Protection do najnowszej wersji
Użyj tego tematu, aby uaktualnić do najnowszej wersji SEP 14.x i skorzystać z nowych funkcji. Ta informacja dotyczy uaktualniania oprogramowania w środowiskach, w których zainstalowana jest już zgodna wersja produktu.
Przed rozpoczęciem uaktualnienia należy się zapoznać z następującymi tematami:
Proces uaktualniania programu
Symantec Endpoint Protection
Zadanie
Opis
Krok 1: Pobierz najnowszą wersję z Centrum pobierania Broadcom.
Przed uaktualnieniem programu Symantec Endpoint Protection Manager (SEPM) oraz klientów Symantec Endpoint Protection należy upewnić się, że podczas uaktualniania zmaksymalizowano ochronę sieci, stosując się do poniższych najlepszych praktyk:
  • Firma Symantec zaleca, aby instalacji programów innych firm nie przeprowadzać jednocześnie z uaktualnieniem programu Symantec Endpoint Protection. Instalowanie oprogramowania innych firm, które wprowadza zmiany na poziomie sieci lub systemu, może powodować niepożądane skutki podczas uaktualniania programu Symantec Endpoint Protection.
  • Jeśli to możliwe, uruchom ponownie komputery klienckie przed zainstalowaniem lub uaktualnieniem programu Symantec Endpoint Protection.
  • W przypadku migracji do systemu Windows 10 jednocześnie z uaktualnieniem programu Symantec Endpoint Protection z wersji 12.1.6 lub wcześniejszej należy najpierw przeprowadzić migrację programu Symantec Endpoint Protection. Więcej informacji na ten temat zawiera Pomoc techniczna Endpoint Protection systemu Windows 10.
  • Firma Symantec zaleca uaktualnienie całej sieci do bieżącej wersji programu Symantec Endpoint Protection zamiast zarządzania wieloma wersjami.
Krok 2: Tworzenie kopii zapasowej bazy danych i przygotowanie do odzyskiwania systemu po awarii.
Tworzenie kopii zapasowej bazy danych, dzienników i pliku odzyskiwania, który używa program
program Symantec Endpoint Protection Manager
w celu zapewnienia integralności danych klienta. Te kroki różnią się w zależności od wersji programu.
Krok 3: Zerwanie relacji replikacji
Jeśli serwer zarządzania, który chcesz zaktualizować, przeprowadza replikację z innymi serwerami zarządzania, należy zerwać relację replikacji. Jeżeli partner replikacji uruchomiłby replikację w trakcie uaktualnienia, mogłoby to mieć nieprzewidziane rezultaty.
Zerwanie relacji replikacji między serwerami zarządzania nie jest tożsame z usunięciem partnera replikacji. Odradzamy całkowite usunięcie partnera replikacji.
Jeśli replikacja nie jest używana między serwerami zarządzania, można pominąć ten krok.
Krok 3: Zatrzymanie usługi
program Symantec Endpoint Protection Manager
:
Przed zainstalowaniem nowszej wersji należy ręcznie zatrzymać usługę serwera zarządzania we wszystkich lokacjach. Usługa serwera zarządzania zatrzymuje usługę Syslog lub podobną usługę, która działa w systemie SEPM i która może potencjalnie zablokować pliki lub foldery SEPM i spowodować niepowodzenie uaktualnienia. Po zakończeniu uaktualniania serwer zarządzania automatycznie uruchamia usługę.
Jeśli serwer zarządzania wykonuje replikację z innymi serwerami zarządzania, upewnij się, że replikacja nie występuje w okresie, w którym uaktualniasz SEPM, i że usługa serwera zarządzania jest zatrzymana.
Krok 4: Uaktualnienie oprogramowania
program Symantec Endpoint Protection Manager
Zainstaluj nową wersję programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
za pośrednictwem istniejącej wersji we wszystkich lokacjach w sieci. Podczas uaktualniania automatycznie wykrywana jest istniejąca wersja i wszystkie ustawienia są zachowywane.
Jeśli domena Symantec Endpoint Protection Manager została zarejestrowana w konsoli w chmurze ICDm (zarządzanie hybrydowe) przed uaktualnieniem, domena pozostanie zarejestrowana podczas procesu uaktualniania. Możesz również zarejestrować dowolną domenę po uaktualnieniu.
Rejestracja domeny w konsoli w chmurze za pomocą programu Symantec Endpoint Protection Manager
Krok 5: Przywrócenie relacji replikacji po uaktualnieniu
Jeśli zaktualizowany serwer zarządzania przeprowadza replikację z innymi serwerami zarządzania, należy przywrócić relację replikacji.
Jeśli replikacja nie jest używana między serwerami zarządzania, można pominąć ten krok.
Krok 5: Uaktualnienie oprogramowania klienckiego firmy Symantec
Przed zainstalowaniem nowej wersji nie trzeba odinstalowywać poprzednich klientów. Proces instalacji zapisuje ustawienia klienta, a następnie uaktualnia klienta do najnowszej wersji. Przed aktualizacją całej sieci produkcyjnej należy przeprowadzić aktualizację grupy zawierającej niewielką liczbę komputerów testowych.
Jeśli stosuje się klientów jako dostawców aktualizacji grupy, należy je najpierw uaktualnić. Uaktualnianie dostawców aktualizacji grupy
Sprawdź odpowiednie kroki w: Przygotowywania do instalacji klienta i Przygotowywanie komputerów z systemem Windows i Mac do zdalnego wdrażania Następnie wybierz jedną z dostępnych metod uaktualniania klientów: