Włączanie funkcji FILESTREAM dla bazy danych programu Microsoft SQL Server

Ten temat opisuje, jak włączyć funkcję FILESTREAM dla bazy danych Microsoft SQL Server.
Baza danych programu Microsoft SQL Server używa funkcji o nazwie FILESTREAM w celu zmniejszenia rozmiaru bazy danych i zwiększenia wydajności bazy danych.
 • Baza danych Microsoft SQL Server Express ma ograniczone miejsce do 10 GB i wymaga włączenia funkcji FILESTREAM. Przy instalacji własnej instancji SQL Server Express należy włączyć funkcję FILESTREAM.
 • Baza danych Microsoft SQL Server nie wymaga włączenia funkcji FILESTREAM, ale jest to zalecane w celu poprawy wydajności. Dla lokalnej bazy danych Microsoft SQL Server, Kreator aktualizacji i instalacji serwera zarządzania może włączyć funkcje FILESTREAM. W przypadku zdalnej bazy danych Microsoft SQL Server należy włączyć funkcję FILESTREAM ręcznie na komputerze, na którym zainstalowana jest baza danych SQL Server.
Po uruchomieniu kreatora aktualizacji lub kreatora konfiguracji i pojawieniu się poniższego komunikatu, kliknij
Tak
i włącz funkcję FILESTREAM.
Funkcja FILESTREAM nie jest włączona dla tej zdalnej bazy danych Microsoft SQL Server.
Kliknij
Nie
, jeśli aktualizacja lub instalacja ma być kontynuowana i funkcja FILESTREAM nie ma być włączona w tym momencie.
Jeśli dokonujesz uaktualnienia, Kreator uaktualnienia serwera zarządzania zostanie zamknięty. Po włączeniu funkcji FILESTREAM należy ponownie uruchomić kreator uaktualnienia, aby kontynuować uaktualnianie serwera zarządzania. Na komputerze programu Symantec Endpoint Protection Manager kliknij przycisk:
..\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\bin\upgrade.bat
.
Aby ręcznie włączyć funkcję FILESTREAM:
 1. W menu
  Start
  rozwiń
  Microsoft SQL Server
  i kliknij pozycję
  SQL Server Configuration Manager
  .
 2. Na liście usług
  SQL Server Configuration Manager
  wybierz
  SQL Server Services
  , a następnie zlokalizuj wystąpienie SQL Server, na której chcesz włączyć FILESTREAM.
 3. Kliknij prawym przyciskiem wystąpienie, a następnie kliknij polecenie
  Właściwości
  .
 4. W oknie dialogowym
  Właściwości serwera SQL
  kliknij kartę
  FILESTREAM
  .
 5. Zaznacz pola wyboru
  Włącz funkcję FILESTREAM dla dostępu Transact-SQL
  i kliknij pozycję
  Włącz FILESTREAM dla dostępu strumieniowego pliku we/wy
  .
 6. Kliknij pozycję
  Zastosuj > OK
  .
 7. Uruchom ponownie usługę bazy danych programu SQL Server, wybierając wystąpienie programu SQL Server i klikając przycisk
  Uruchom ponownie
  .