Zmniejszanie rozmiaru bazy danych, gdy baza danych jest zapełniona przed aktualizacją do programu Microsoft SQL Server Express

Domyślna baza danych programu Microsoft SQL Server Express ma limit rozmiaru 10 GB dla plików danych i danych dziennika. Po uaktualnieniu z wbudowanej bazy danych o rozmiarze większym niż 10 GB oraz gdy użytkownik jest w trakcie aktualizacji do Microsoft SQL Server Express, proces aktualizacji nie może być kontynuowany.
Jeśli Kreator konfiguracji serwera zarządzania wykryje, że rozmiar bazy danych jest już zbyt duży, może zostać wyświetlony następujący komunikat:
Baza danych programu SQL Server Express osiągnęła limit 10 GB. Aby zaimportować mniejszą ilość danych, należy najpierw ponownie skonfigurować ustawienia uaktualnienia. Następnie uruchom ponownie kreator uaktualniania.
Gdy domyślny rozmiar bazy danych jest zbyt duży, wstrzymaj uaktualnienie i wykonaj następujące czynności:
Krok 1: Zmniejsz liczbę dni, w których gromadzone są dzienniki
W poniższym pliku należy zmniejszyć liczbę dni:
C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\tomcat\etc\conf.properties
  • scm.sqlexpress.migration.otherlog.days=7
  • scm.sqlexpress.migration.learnedapps.days=0
  • scm.sqlexpress.migration.clientserveractivity.days=3
  • scm.sqlexpress.migration.traffic.days=7
  • scm.sqlexpress.migration.packet.days=7
  • scm.sqlexpress.migration.security.days=7
Zmniejsza to ilość danych, które migrują do bazy danych programu SQL Server Express.
Uwaga:
scm.sqlexpress.migration.clientserveractivity.days
jest już domyślnie ustawiona na 7, aby zmniejszyć rozmiar bazy danych.
Krok 2: Uruchom ponownie Kreator uaktualniania serwera zarządzania
Kliknij dwukrotnie
..\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\bin\upgrade.bat
Jeśli przed wprowadzeniem tych zmian uruchomiono okno dialogowe
Kopia zapasowa i przywracanie bazy danych
, uruchom je ponownie, klikając dwukrotnie przycisk
..\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\bin\dbtools.bat