Udostępnianie większej ilości miejsca na dysku w celu uaktualnienia do domyślnej bazy danych Microsoft SQL Server Express

Jeśli na komputerze
program Symantec Endpoint Protection Manager
nie ma co najmniej 10 GB dostępnego miejsca na dysku w celu uaktualnienia do bazy danych programu Microsoft SQL Server Express, może zostać wyświetlony następujący komunikat:
Kreator uaktualniania nie może uaktualnić wbudowanej bazy danych do bazy danych programu Microsoft SQL Server Express. Dysk docelowy nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca na dysku, albo certyfikat wygasa lub wygaśnie w ciągu 10 dni. Aby kontynuować, należy upewnić się, że na dysku jest co najmniej x wolnego miejsca i certyfikat jest aktualny.
Nie można kontynuować procesu aktualizacji, chyba że zwolni się co najmniej 10 GB miejsca na dysku. Aby zwiększyć ilość miejsca na dysku, wykonaj następujące czynności.
Krok 1: Usuń nieużywane pliki i pliki tymczasowe
Pliki tymczasowe systemu Windows znajdują się w:
 • C:\Windows\Temp
 • C:\Users\<username>\AppData\Local\Temp
Krok 2: Opróżnij Kosz
Krok 3: Usuń dodatkowe pliki SEPM
 1. Jeśli poprzednie kroki nie zwalniają wystarczająco dużo miejsca na dysku, należy usunąć dodatkowe pliki SEPM.
  Zatrzymaj usługę serwera zarządzania za pomocą polecenia Uruchom:
  net stop semsrv
 2. Przenieś następujące pliki SEPM na inny dysk:
  • ..\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\Inetpub\ClientPackages
  • ..\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\Inetpub\content
  • ..\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\data\backup
  • ..\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\data\inbox
 3. Ponownie uruchom usługę serwera zarządzania.
Krok 4: Zmień ustawienia kopii zapasowej bazy danych
 • Upewnij się, że opcja
  Liczba przechowywanych kopii zapasowych bazy danych
  jest ustawiona domyślnie na 1.
 • Odznacz opcję
  Utwórz kopię zapasową dzienników
  .
Krok 5: Przenieś na inny dysk pliki, których nie używa program Symantec Endpoint Protection Manager.