Zmniejszenie rozmiaru bazy danych do mniej niż 10 GB przed aktualizacją do programu Microsoft SQL Server Express

Domyślna baza danych programu Microsoft SQL Server Express ma limit rozmiaru 10 GB dla plików danych i danych dziennika. Pliki danych obejmują elementy, takie jak pakiety instalacyjne, definicje wirusów, zasady, alerty i zapamiętane aplikacje. Po uaktualnieniu z wbudowanej bazy danych (wersja 14.3 MP1 i wcześniejsze) o rozmiarze większym niż 10 GB proces aktualizacji do programu SQL Server Express nie może być kontynuowany. Jeśli Kreator konfiguracji serwera zarządzania wykryje, że rozmiar bazy danych jest zbyt duży, może zostać wyświetlony następujący komunikat:
Kopia zapasowa przekracza dozwolony limit dla programu SQL Server Express wynoszący 10 GB. Aby importować mniej danych, należy najpierw ponownie skonfigurować serwer zarządzania. Następnie ponownie wykonać przywracanie.
Szacowane dane w wbudowanej bazie danych przekraczają limit programu Microsoft SQL Server Express wynoszący 10 GB. Aby kontynuować aktualizację, kreator musi najpierw zredukować ilość danych do mniej niż 10 GB.
Najpierw należy zmniejszyć miejsce w istniejącej wbudowanej bazie danych, korzystając z jednego z następujących zadań:
  • Kliknij przycisk
    Kontynuuj
    , aby Kreator konfiguracji serwera zarządzania zmniejszał rozmiar bazy danych na początku procesu aktualizacji.
  • Anuluj Kreatora konfiguracji serwera zarządzania, zmniejsz rozmiar bazy danych samodzielnie i uruchom ponownie kreatora, wykonując następujące kroki.
Aby ręcznie zmniejszyć rozmiar dostępnej bazy danych: