Przywracanie replikacji

Po uaktualnieniu wszystkich serwerów zarządzania, które miały relację replikacji, należy ponownie dodać partnera replikacji. Trzeba także ponownie dodać serwery zarządzania, które mają relację replikacji w celu równoważenia obciążenia i przełączania awaryjnego.
Ponownie dodawać należy tylko partnerów replikacji na komputerze, na którym najpierw uaktualniono serwer zarządzania. Uaktualniony serwer zarządzania musiał być uprzednio partnerem replikacji na tej samej farmie lokacji.
Po ponownym dodaniu partnerów replikacji,
program Symantec Endpoint Protection Manager
uspójnia bazy danych. Niektóre ze zmian mogą jednak ze sobą kolidować.
Jeżeli istnieją dwie oddzielne niereplikujące lokacje można skorzystać z tej opcji do zmiany jednej z nich w lokację replikującą z drugą lokacją.
 1. W konsoli kliknij pozycję
  Administrator > Serwery
  .
 2. W obszarze
  Serwery
  rozwiń
  Lokacja lokalna
  , a w obszarze
  Zadania
  kliknij opcję
  Dodaj istniejącego partnera replikacji
  .
 3. Na ekranie powitalnym kliknij przycisk
  Dalej
  .
 4. W oknie dialogowym
  Informacje o lokacji zdalnej
  wpisz adres IP lub nazwę hosta dla drugiego serwera zarządzania, dane logowania administratora systemu, a następnie kliknij
  Dalej
  .
  Domyślną nazwą administratora systemu jest
  admin
  .
 5. Ustaw harmonogram replikacji i kliknij przycisk
  Dalej
  .
 6. Zaznacz elementy do replikacji, a następnie kliknij przycisk
  Dalej
  .
  Replikowanie pakietów klienta powoduje przesyłanie dużych ilości danych i wymaga dużej ilości miejsca na dysku.
  W przypadku kliknięcia opcji
  Tak
  , serwer zarządzania wykonuje pełną replikację danych między dwoma partnerami replikacji.
 7. Po wyświetleniu zapytania, czy przywrócono bazę danych w lokacji partnera, kliknij jedną z następujących opcji:
  • Kliknij opcję
   Nie
   , aby replikować tylko dane, które zmieniły się od czasu wyłączenia relacji partnerskich. Symantec zaleca wybór tej opcji, szczególnie jeżeli sieć ma niską przepustowość.
  • Kliknij opcję
   Tak
   , aby wykonać pełną replikację danych między dwoma partnerami replikacji.
 8. Kliknij przycisk
  Zakończ
  .
 9. Powtórz powyższą procedurę dla wszystkich serwerów zarządzania replikujących dane z tym serwerem zarządzania.
  Po ponownym uruchomieniu replikacji upewnij się, że uruchomiono ponownie usługę serwera zarządzania.